Home » Private handelsmenn kunne låne 14 millioner svenske kroner fra kongens kommune

Private handelsmenn kunne låne 14 millioner svenske kroner fra kongens kommune

by Russell Crowe

I slutten av september ble det inngått en eiendomsavtale mellom Åre kommune og et selskap eid av den norske skilegenden Björn Dählie og hans forretningspartner Hans Olofsson.

I transaksjonene byttet de to sidene jordpakker med hverandre. Tomtene ligger i tettstedet Åre.

– Det var full avtale med tre eiendommer, sier Daniel Danielsson (C), som er byråd i Åre.

Men du betaler ikke for alt på en gang. I avtalen må Björn Dählies selskap betale mye mer enn Åre kommune betaler. Men det er penger selskapet ikke har.

Samme dag ble det derfor også trukket en revers. Den hevder at Dählies selskap kunne låne 14 millioner svenske kroner fra Åre kommune.

– De må betale renter på dette, så jeg ser ikke på det som noen bekymring, sier byrådet.

Professor: Kommunen har brutt loven

Den kommunen lånte penger til et enkeltpersonforetak strider mot lokale lover. Det sier professor i forvaltningsrett Olle Lundin til SVT Nyheter.

– Det er mulig å gi generell støtte til det lokale næringslivet og støtte for eksempel næringshager og lignende, men å støtte enkeltbedrifter er ikke bra, sier Olle Lundin.

Var det en bedriftsidé?

Björn Dählie er utilgjengelig for kommentar. Hans forretningspartner Hans Olofsson møter SVT i Åre. Han ser heller ikke noe rart med lånet.

– Det var vår idé fordi vi ikke var helt enige om prisen. Vi trodde vi betalte for mye, men et røverkjøp er et røverkjøp, så vi prøvde å forlenge betalingen litt.

– Så vi har en selgerkreditt på forskjell, sier han.

Og hvorfor gikk du ikke til banken?

– Vi kunne gjort det også, sier Hans Olofsson.

God deal for konger

Byråd Daniel Danielsson påpeker at det var god butikk for Åre kommune. Jorden som eies av Dählie var en grunn som Åre kommune ønsket. Den ligger rett ved siden av skolen i landsbyen. Kommunen har allerede tomt der og med kjøpet fikk kommunen et bedre sett for fremtidig bygging av permanente boliger.

Det var også en god økonomisk avtale, sier han.

– Verdien på eiendommene vi solgte var betydelig høyere enn det de ble verdsatt til i vårt regnskap. Det betyr at i år blir et ganske stort overskudd, noe som gjør at vi har bedre forutsetninger for å investere i fremtiden.

Related Videos

Leave a Comment