Home » Politiske partier reiser debatt i forkant av kirkevalget

Politiske partier reiser debatt i forkant av kirkevalget

by Russell Crowe

Førtidsstemmingen er i full gang foran kirkevalget. Der kan du blant annet stemme på nomineringsgrupper som Svenska kyrkans Kristdemokrater, Sverigedemokrater eller Socialdemokrater, men også på politisk uavhengige nomineringsgrupper, som i dag vekker «hui en debatt.

Amanda Carlshamre i POSK, den uavhengige gruppen som fikk flest stemmer ved forrige valg, kritiserer at parlamentarisk politikk er i ferd med å skifte til kirkeverdenen:

– Det vil oppstå forvirring mellom politikk og teologi i kirkevalg og i kirkesaker, sa hun.

Hun ser på det eksisterende systemet, der parlamentariske partier stiller til kirkevalg, som et tilbakehold fra en tid før skillet mellom kirke og stat:

– Det er en rest som står igjen, og vi håper på POSKs side at det blir en hundreårsjubileumsparentes i Svenska kyrkans historie, fortsetter hun.

Kritikk av det ubundne

Den partitilknyttede nominasjonsgruppen som fikk flest stemmer ved forrige valg er sosialdemokratene, og deres kirkepolitiske talsperson, Jesper Eneroth, deler ikke synet om at kirken kan være upolitisk:

– Kirken har gjennom sin historie blitt konfrontert med politiske diskusjoner, dette er på ingen måte en nyhet.

– Jeg verdsetter ikke måten andre grupper organiserer seg på og jeg synes det er bemerkelsesverdig at det er grupper som ønsker å begrense mitt engasjement og mener at det ikke er like bra fordi jeg er besjelet av sosialdemokratiske verdier, fortsetter han.

«Sterk partipolitisk politisering»

– Det er en sterk politisering av religiøse valg fra partiene, sier Jan Strid, pensjonert lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Han har fulgt kirkevalg i Sverige i over 20 år, og han ser ut til å se en klar trend mot at Riksdagsdebatter flytter inn i kirken. Men det kan være i ferd med å endre seg.

– Det er mulig at den delen blant velgerne som ønsker mer av Jesus Kristus i kirken øker nå, fremfor de som ønsker bærekraft, klima og lignende av politiske partier. Spørsmålet er i hvilken retning man skal gå nå, fortsetter han.

Related Videos

Leave a Comment