Home » «Politiet bør ha tilgang til skytjenester» – Nyheter (Ekot)

«Politiet bør ha tilgang til skytjenester» – Nyheter (Ekot)

by Edvard Munch

Selv om svensk politi beslaglegger datamaskinen til en antatt gjerningsperson, har etterforskere i utgangspunktet ikke lov til å logge seg inn på mistenktes kontoer på såkalte skytjenester, hvor for eksempel bilder, filmer, chat-samtaler eller e-post kan lagres.

– Jeg forstår ikke. Jeg synes det er rart og en merkelig forskjell du gjør. Det spiller ingen rolle hvor dataene er, sier Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen.

Skykontoinformasjon ofte lagret på servere andre steder, ikke lokalt på datamaskinen. Sverige har ikke en klar lovgivning som tillater denne typen etterforskningstiltak. I Norge har politiet derimot lov til å logge seg på mistenktes skykontoer.

– I kriminelle miljøer kommuniserer man selvsagt digitalt, og dette er et veldig viktig bevis for politiet, presiserer Inger Marie Sunde.

Ekots anmeldelse viste også hvordan gjerningsmenn kan beholde bilder av nakne barn selv etter dom er dømt, for eksempel ved å legge ut bildene til en skytjeneste.

En barriere hvem er oppe i Sverige, for at politiet skal ha mulighet til å få tilgang til mistenktes skykontoer, kan en stat i henhold til folkeretten ikke utøve myndighet over territoriet til en annen stat uten godkjenning fra den andre staten.

Hvis en skykonto er lagret i utlandet, kan det anses som et brudd på folkeretten å innhente bevis fra det andre landet. Men flere land har tolket annerledes enn Sverige, og i Norge har spørsmålet også vært prøvd av Høyesterett.

– De kom til at det ikke er noen hindringer for folkeretten å gjøre på denne måten. Så for meg virker svensk praksis fremmed for meg. Jeg tror ikke det er noe i folkeretten som hindrer Sverige i å gjøre som Norge, men det kommer an på nasjonale prioriteringer, hva man vil, sier Henrik Horn, som var aktor i landet.Norsk sak.

innenriksminister Mikael Damberg fortalte Ekot i går at regjeringen for tiden jobber med et lovforslag som vil gi politiet tilgang til en mistenkts skykontoer, men spørsmålet om hvordan man skal opptre når skykontoer lagres i utlandet kan overlates til domstolene.

– Domstolene bestemmer hvor grensene går i Sverige, ikke politikken, når det gjelder rettshåndhevelse.

Så vil regjeringen avklare hvordan de skal forholde seg til spørsmålet om serverne er i utlandet når et slikt lovforslag endelig innføres?

Vi får se, men hele utgangspunktet er at det skal tillate mer av dette utstyret også for serverne i utlandet. Da er det juridisk ganske vrient og du må lande riktig. Vi vil også jobbe for å få til mer internasjonalt samarbeid på dette området, sa Mikael Damberg.

Det vil ikke innenriksministeren gi oss beskjed når en faktura kan komme.

– Med hensyn til offeret bør politiet ha denne tilgangen, sier Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen.

FAKTA: Svensk lov for internettrelaterte etterforskningstiltak

Related Videos

Leave a Comment