Home » Peab sikrer kontrakt på ombygging av fergeleier i Norge

Peab sikrer kontrakt på ombygging av fergeleier i Norge

by Russell Crowe
Peab skal bygge om ferjeleiene i Bognes, Drag og Skarberget og bygge ny ferjekai i Kjøpsvik. Kreditt: Statens vegvesen.

Bygge- og anleggsselskapet Peab har signert en kontrakt om å bygge om fire fergeleier i Nord-Nordland.

Kontrakten på 34,27 millioner dollar (301 millioner kroner) ble tildelt av Statens vegvesen, den norske regjeringen for offentlige veier.

Peab skal bygge om ferjeleiene i Bognes, Drag og Skarberget og skal bygge ny ferjekai i Kjøpsvik.

For å la elfergene legge til kai, skal det installeres cirka fire nye ladestasjoner med tilhørende teknologisk infrastruktur.

Som en del av prosjektet skal det klargjøres kraftledninger for fremtidig navigasjonsoperasjoner, det skal bygges en Drag-bro og det skal bygges servicebygg ved alle fergeleier.

For å etablere en dypere og bredere inngangslinje er det også planlagt undervannseksplosjoner i Skarberget.

Peabs divisjonssjef Olle Eurenius sa: «Denne kontrakten betyr mye for oss. Det gjør at vi kan bruke vår anleggsingeniørkompetanse og utvikle den videre for fremtiden, samtidig som prosjektet er en stor fordel for miljøet.

«Som lokalsamfunnsbyggere er det viktig for oss å redusere klimafotavtrykket vårt og delta i prosjekter som bidrar til å redusere utslippene.»

Selskapet bemerket at prosjektet vil legge til rette for flytting av null- og lavutslippsferger på strekningene E6 Bognes-Skarberget og riksvei 827 Drag-Kjøpsvik.

Prosjektet starter neste måned og forventes avsluttet i november neste år.

Det vil bli registrert i tredje kvartal 2021.

I 2020 mottok Peab en kontrakt på 35,2 millioner dollar (328 millioner kroner) for å bygge to nye fergeleier i havnen i Trelleborg i Sverige.

Kontrakten ble tildelt av Trelleborgs Hamn AB og omfattet bygging av ramper og en siderampe for en eksisterende ferjekai.

Related Videos

Leave a Comment