Home » Oppdatert liste over europeiske anlegg inkluderer tre nye verft

Oppdatert liste over europeiske anlegg inkluderer tre nye verft

by Edvard Munch

I 9og utgaven av den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg publisert i dag, har EU-kommisjonen lagt til tre nye verft. Ett verft ligger i Nederland og de to andre i Storbritannia. Eiere av EU-flaggede fartøy har nå et bredere spekter av muligheter for å få dem skrotet i fremtiden. Kommisjonen forlenget også i dag utløpsdatoen for registreringen av to oppførte verft lokalisert i Frankrike og trakk tilbake et verft i Portugal hvis tillatelse til å utføre skipsresirkulering nylig utløp. Den europeiske listen inneholder nå 46 skipsgjenvinningsanlegg, inkludert 37 verft i Europa (EU, Norge og Storbritannia), 8 verft i Tyrkia og 1 verft i USA. Flere verft på den europeiske listen er også i stand til å resirkulere store fartøy.

Europeiske redere eier rundt 40 % av verdensflåten. Mange av disse skipene demonteres utenfor EU, hovedsakelig i Sør-Asia, under forhold som ofte er skadelige for arbeidernes helse og miljøet. Fra og med 31. desember 2018 krever EUs skipsgjenvinningsforordning at alle store sjøgående fartøyer som seiler under flagget til et EU-medlemsland skal bruke et godkjent skipsgjenvinningsanlegg som er oppført over skipsgjenvinningsanlegg.

Bakgrunn

Den europeiske listen oppdateres jevnlig for å legge til andre kompatible installasjoner eller for å fjerne installasjoner som har sluttet å samsvare. For å bli inkludert på den europeiske listen må ethvert gjenvinningsanlegg for skip, uavhengig av beliggenhet, overholde en rekke sikkerhets- og miljøkrav. For installasjoner lokalisert i EU må de kompetente nasjonale myndighetene verifisere at alle relevante betingelser er oppfylt og deretter informere Kommisjonen om at installasjonen må være oppført. Skipsgjenvinningsanlegg som ligger i tredjeland og som har til hensikt å resirkulere skip som seiler under en medlemsstats flagg, må søke Kommisjonen om å bli tatt med på den europeiske listen.

Evaluering av EUs skipsgjenvinningsforordning

Kommisjonen vil snart lansere en evaluering av skipsgjenvinningsforordningen. En oppfordring om bevis for å støtte evalueringen vil bli publisert i løpet av de kommende ukene.

For mer informasjon

Related Videos

Leave a Comment