Studien er basert på spørreskjemaer utført med et representativt utvalg leger i 2010, 2016 og 2019. Spørreskjemaene ble sendt til mellom 1 500 og 2 220 leger i ulike stillinger. Svarprosenten var mellom 66,7 og 73,1 %.

For å måle stressnivået på jobben brukte forskerne en kortversjon av modellen for ubalanse mellom innsats og belønning.

Blant sykehusleger, privatpraktiserende spesialister og akademileger ble det ikke observert noen signifikant økning i stressnivået.

Men blant allmennleger økte andelen leger med risikonivåer av arbeidsstress fra 10,3 % i 2010 til 40,1 % i 2019.

Noe av forklaringen på denne økningen skulle være en helsereform som ble iverksatt i 2012. Dette innebar blant annet at noen oppgaver som tidligere var i sykehusomsorgen ble overført til kommuner og derfor til leger, generalister.

– Dette har påvirket det daglige arbeidet til allmennlegene og kan trolig delvis forklare økningen i stress på jobben: Flere konsultasjoner, økende forespørsler om dokumentasjon og økt arbeidsvolum er dokumentert, skriver Judith Rosta, forsker ved Medisinsk forskningsinstitutt og en av personene bak studien, i en kommentar til nettstedet Forskning.no.

En annen forklaring på opplevd arbeidsstress kan ha vært endringer i arbeidslivets forventninger blant unge allmennleger og leger generelt, sa forskerne.

Studien er publisert i BMJ Open og kan leses her.