Home » Økonomien varsler høyere gassforbruk

Økonomien varsler høyere gassforbruk

by Siv Jensen

Økonomi Veronika Grimm tror det er lett å se for seg at spesielt industrien igjen vil konsumere mye mer gass på grunn av fallende engrospriser. I et intervju med «Neue Osnabrücker Zeitung» understreket han at dette er forbundet med farene ved den nåværende situasjonen.

Grimm maner til forsiktighet

Frem til neste vinter må det være topp prioritet å opprettholde en buffer for å kunne reagere på en strammere forsyningssituasjon. Han ba den føderale regjeringen sette insentiver for å fortsette å spare gass.

Etterspørselen vil sannsynligvis øke over hele verden

Med slutten av korona-sperringen i Kina, vender etterspørselen tilbake derfra også, sa energieksperten og regjeringsrådgiveren til avisen. Dette er en av grunnene til at neste vinter blir svært utfordrende. Først fra neste år kan det forventes at LNG-importkapasiteten vil være tilstrekkelig til å lette situasjonen, fortsatte Grimm. Økonomen antar imidlertid at prisene fortsatt vil stabilisere seg på et høyere nivå enn før krisen.

Nåværende situasjon for tilbudet

Tyskland mottar for tiden mer gass fra Norge. Leveransene utgjør nå en tredjedel av importen. Belgia og Nederland tilbyr også mer. Naturgass kommer også fra Frankrike. Samlet falt imidlertid importen med 12 % i fjor.

Husholdninger, industri og handel bidro til å lindre situasjonen ved å redusere forbruket. Gasslagre er godt fylt, har Federal Network Agency kunngjort. Forsyningssikkerheten er garantert. Ifølge de siste opplysningene fra myndigheten er den nåværende totale lagringskapasiteten i Tyskland nesten 83 %. Leder for Federal Network Agency, Klaus Müller, advarer imidlertid også om større sparsommelighet.

Related Videos

Leave a Comment