Home » Økonomi: «Den gamle verdensorden i spørsmål»

Økonomi: «Den gamle verdensorden i spørsmål»

by Siv Jensen

Global sultkrise på grunn av matmangel

jeg kansje: Vil krigen også påvirke matforsyningen på mellomlang sikt?

Dystert: Man ser at mateksporten fra Ukraina og Russland er betydelig redusert, noe som på sikt øker matvareprisene her. Dette vil imidlertid føre til en global sultkrise. Fremvoksende land og utviklingsland vil føle dette mye, rett og slett på grunn av mangelen på mattilgjengelighet.

Økonomisk vekst avtar på grunn av stigende priser

jeg kansje: Vil knapphet på råvarer og mat ha andre økonomiske effekter?

Dystert: Prisøkningene som nå kan observeres vil også føre til forsøk i lønnsforhandlinger på å bringe reallønningene tilbake til sitt gamle nivå. Folk har tross alt fått betydelige reallønnstap fordi vi har hatt høy inflasjon ganske lenge. Dette vil bli kompensert for i tariffforhandlinger og dette vil selvsagt føre til høyere priseffekter. Dette øker risikoen for en såkalt lønns-prisspiral. Derav faren for stigende inflasjonsrater. Den europeiske sentralbanken må imøtegå dette, noe som igjen vil bety at den økonomiske veksten kanskje må holdes mer inne.

Økonomi Grimm: «Sanksjoner vil ramme Russland mye hardere»

jeg kansje: Kan det være at de økonomiske sanksjonene mot Russland rammer oss like hardt på mellomlang og lang sikt?

Dystert: Nei, det vil det ikke. Sanksjoner vil ramme Russland mye hardere, det kan vi allerede se. For eksempel, like etter at de ble pålagt, førte sanksjoner til en massiv devaluering av rubelen. Dette har nå normalisert seg igjen, også fordi det har vært støttekjøp av rubelen, altså fra Russland og av selskaper som har valutakursen fra energieksporten. Russisk økonomi vil imidlertid kollapse svært kraftig i år. Det er snakk om en økonomisk krise på 10% til 15%.

jeg kansje: Den tyske økonomien lider imidlertid også under virkningene av sanksjonene. Hvor lenge har Tyskland råd til det?

Dystert:

Related Videos

Leave a Comment