Som Läkartidningen tidligere meldte, satte Legeforeningen 23 leger i fem kommuner i streik 26. oktober. Fagforbundet hadde også sendt ut varsel om utvidet streik.

Konteksten for streiken er forhandlingssvikten mellom Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund (KS), en arbeidsgiverorganisasjon i kommunal sektor.

Fagforeninger og arbeidsgivere ble ikke enige om arbeidstid og arbeidsmengde. Et av hovedpunktene i konflikten dreier seg om leger ved allmennlegekontorer, som også gir systemet en slags legevakt i kommunene, også om natten.

Men søndag 1. november avbrøt den norske regjeringen streiken og nedsatte et obligatorisk lønnsutvalg. Ifølge Dagens Medisin har Statens helsetilsyn lagt til grunn at streiken utgjør en fare for liv og helse på grunn av opptrappingen som var planlagt mandag morgen og gitt at den planlagte opptrappingen skulle skje i småbyene med få leger. .

Maksimalt 35 leger har vært i streik. Ifølge Marit Hermansen, president i Legeforeningen, har streiken tydelig vist hvor lite systemet trenger.

– Under streiken tok vi ut svært få leger. Dette viser hvordan organisert legevakt er mange steder over hele landet, sa hun i En pressemelding.