Home » Norske myndigheter ønsker å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika

Norske myndigheter ønsker å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika

by Russell Crowe

Den norske rusreformen var inspirert av Portugal, der bruk og mindre besittelse av alle rusmidler ble avkriminalisert i 2001. Hovedlinjen er at ansvaret for rusproblemet skal overføres fra rettsvesenet til helsevesenet.

Etter flere år med debatt og en større statlig utredning ble det i dag lagt frem et forslag om hvordan lovverket skal se ut.

– Vi har kjempet i mer enn ti år for en mer human narkotikapolitikk. Straffen gjør vondt! Det fungerer ikke. Tvert imot kan det gjøre det vanskeligere for mennesker som trenger hjelp. Og dette bidrar til ekskludering og stigmatisering av sårbare mennesker. Vi kan ikke lenger basere norsk ruspolitikk på det vi føler eller tror, ​​sier Guri Melby.

«Kan rettferdiggjøres uten trussel om sanksjon»

Høyres helseminister Bent Høie deltok også på pressekonferansen.

– Mange tenker at vi må beholde trusselen om straff for å fengsle ungdom for å prøve narkotika. Jeg er uenig og mener at unge mennesker kan motiveres uten tvang eller trussel om straff.

Bent Høie presenterte også store satsinger på rusomsorgen. Det skal blant annet hyres inn andre spesialister for å overvåke og hjelpe rusavhengige.

Rusreform handler ikke om legalisering – det vil ikke være lovlig å bruke narkotika. En person som blir tatt bort for bruk, besittelse eller kjøp av en mindre mengde narkotika skal imidlertid ikke lenger straffes.

I stedet er hovedregelen at personen henvises til en spesiell rådgivningsenhet, hvor du kan tilbys hjelp ved behov, eller rett og slett få informasjon om eventuelle problemstillinger som kan oppstå ved inntak.

Menneskehandel og smugling er fortsatt ulovlig.

Hvor går grensen?

Et annet spørsmål som har vært mye omdiskutert er hvor straffefrihetsgrensene skal gå, og her har regjeringspartiene lagt frem et lavere nivå enn det statlige utredningen foreslår.

– Det er en vanskelig linje. De vil ikke sette grensen så lavt at folk stadig blir straffet, men på den annen side skal de ikke settes så høyt at de som selger narkotika kan tjene på det, sier Bent Høie.

Stortingsmedlemmer skal stemme over forslaget senere i vår.

Related Videos

Leave a Comment