Home » Norske myndigheter lover kompensasjon til grensearbeidere

Norske myndigheter lover kompensasjon til grensearbeidere

by Russell Crowe

Norges grenser ble stengt 29. januar og tusenvis av pendlere fra EØS-land, inkludert Sverige, klarte ikke å komme seg til eller fra jobb over grensen.

Fra og med mandag er svenske og finske dagpendlere velkommen igjen i Norge, men for de som ukependler er grensen fortsatt stengt. Ettersom Norge forventer at innreisereglene forblir strenge i lang tid, trenger berørte arbeidstakere i EØS-sonen støtte, sa arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen til Nyhetsbyrået torsdag kveld. Det melder svensk radio Ekot .

«Veldig glad»

Stengingen av grensene for arbeidere førte til en stor politisk konflikt mellom Sverige og Norge, som nådde statsministerens nivå.

Den svenske arbeidsminister Eva Nordmark sa i en kommentar til TT at budskapet er viktig for den fremtidige utviklingen av de nordiske grenseregionene.

– Jeg er veldig glad for budskapet fra Norge og ser det som et bevis på vårt gode nordiske samarbeid. Det betyr mye for alle grensependlere som lurer på hvordan de skal betale regningene, sier hun.

I Norge er det imidlertid politisk motstand mot å betale svenskene penger. Erlend Wiborg, fra Fremskrittspartiet, sa sosialhjelpsmidler skal gå til norske statsborgere og ikke rumenske, polske, latviske og svenske statsborgere.

Related Videos

Leave a Comment