Home » Norske leger streiker over arbeidstid

Norske leger streiker over arbeidstid

by Russell Crowe

Etter at samtalene mellom Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund, en kommunal arbeidsgiverorganisasjon, brøt 15. oktober, truet leger med streik mandag. Til sammen 23 leger er nå i streik i de fem kommunene Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger.

Et av hovedpunktene i konflikten dreier seg om leger ved allmennlegekontorer, som også gir systemet en slags legevakt i kommunene, også om natten. Legeforeningen vurderer at allmennlegenes arbeidsbelastning er for stor og krever en begrensning av tiden legevaktleger kan bruke i akutte tilfeller.

Fagforeningen kommer tilbake blant annet til en undersøkelse fra Helsetilsynet, som kan sammenlignes med den svenske Socialstyrelsen, som viste spesielt stor arbeidsbelastning i små kommuner. Der jobbet legene, i tillegg til vanlig tid som fastleger i primærhelsetjenesten, i gjennomsnitt over 37 timer per uke som såkalt legevakt på stedet eller som back-up. Et skift jobbet mer enn 52 timer.

Bak problemet ligger blant annet store rekrutteringsproblemer. Dette er noe som ifølge president i Legeforeningen Marit Hermansen har svekket legevaktsystemet i mange kommuner.

Og nå er tiltaket tatt opp for legeforeningen, som likevel forsøker å streike ansvarlig.

– Norge er midt i en pandemi som har fått store konsekvenser for helsevesenet. Vår første streik skånet befolkningen og pasientene for konsekvensene av streiken. Vi er fast bestemt på å ta vårt samfunnsansvar, også under en streik, sa Marit Hermansen under streikeannonsen, sitert av avisen. Verdensgjengen.

Konfliktens kontekst er gammel. Og i vår satte den norske regjeringen av 1,6 milliarder kroner til blant annet å bedre avledningsmulighetene. Dette har imidlertid ennå ikke tre i kraft og Legeforeningen tror ikke arbeidsgivere kan vente lenger. Men partene har ennå ikke kommet til enighet.

– Vi beklager at Legeforeningen har valgt å kollidere i en sak som vi bør sitte rundt bordet og finne en løsning på med staten, sier faglivsdirektør Tor Arne Gangsø i Kommunenes Sentralforbund. NRK.

I motsetning til Marit Hermansen mener han Legeforeningens streik utgjør en trussel mot liv og helse. Men legeforbundet er klare til å trappe opp streiken dersom partene ikke finner en løsning innen neste uke.

– Vi oppfordrer KS til å finne en løsning før konflikten blir for krevende, sa Marit Hermansen.

Lakartidningen.se
(oppdatert 29.10.2020)

Related Videos

Leave a Comment