Home » Norske kroner: nyter godt av energiboomen – den oppadgående trenden fortsetter | 31/10/21

Norske kroner: nyter godt av energiboomen – den oppadgående trenden fortsetter | 31/10/21

by Russell Crowe

Sentralbanken hevet renten og indikerte ytterligere renteøkninger. Dette og oppblomstringen av olje og gass styrker statens valuta, kronen. Av Emmeran Eder, Euro am Sonntag

Terrorangrepet på Kongsberg har trukket verdens oppmerksomhet mot Norge. Hovedsakelig fordi landet ellers oppfattes som en oase av stabilitet og velstand.

Denne soliditeten var også tydelig i kronens krise. I 2020 falt det skandinaviske landets BNP med bare én prosent, mye mindre enn i resten av Europa, hvor nedgangen var på nesten syv prosent. I mellomtiden har økonomien kommet seg kraftig og har omtrent nådd nivået før kronen. Det forventes en vekst på rundt 4 % for 2021. Landet har også reagert relativt godt på pandemien. Alle restriksjoner på kronen ble opphevet i slutten av september.

Den resulterende boomen i forbruk og fritid og den høye globale etterspørselen etter olje og gass øker økonomien. Ulempen med denne utviklingen er at prisene også øker kraftig. I år har den økt med over 3 %.

Som nå har kalt pengemyndighetene på stedet. Etter tre rentekutt i 2020 hevet Oslo sentralbank referanserenten fra null til 0,25 prosent i slutten av september. En ytterligere renteheving ble indikert for desember.

I tillegg til inflasjon og den sterke økonomiske oppgangen, påvirket den lave arbeidsledigheten også den norske sentralbankens beslutning. «Så det er ingenting å si for å la økonomien overopphetes og tolerere overdreven inflasjon, slik tilfellet kan være i USA og euroområdet,» sa økonom Katharine Neiss i obligasjonsforvalteren PGIM Fixed Income, og berømmet sentralbankfolk. Dette er desto mer sant som det er ytterligere bekymringer om økende finansiell risiko: eiendomspriser og kredittvekst har økt betydelig.

Ytterligere renteøkninger ventes

Rentefantasi og dynamisk økonomi har fått den norske kronen (NOK) til å stige i pris mot euro og falle under ti kroner per euro. Den koster i dag 9,77 kroner per euro. Sentralbanken mener at ytterligere renteøkninger er mulig. I følge økonomenes prognoser ble fire trinn opp til renten på 1,25 % mer sannsynlig i perioden til slutten av 2022.

Det er derfor mye å si for den fortsatt stigende trenden for NOK mot euro. Med DZ Banks Turbo Short Certificate (ISIN: DE 000 DFN 4NM 3) på EUR/NOK, drar investorer fordel av 4,5 giring. Barrieren på NOK 11,87 per euro er 22 % langt fra dagens kurs. Hovedrisikoen er et kraftig fall i prisen på olje og gass, da landet er sterkt avhengig av energivirksomheten.

Related Videos

Leave a Comment