Home » Norsk oppstart Carbon Crusher ønsker å revolusjonere veibygging

Norsk oppstart Carbon Crusher ønsker å revolusjonere veibygging

by Edvard Munch

Norsk oppstart Carbon Crusher ønsker å revolusjonere veibygging med en ny tilnærming. Videre kan veiene til og med forbruke mer klimagasser enn de slipper ut. Et naturmateriale gjør det mulig.

Vi er for tiden i en tilstand av konstant endring: skitne industrier er midt i overgangen til bærekraftige alternativer. Samtidig vil problemene rundt konflikten i Ukraina sannsynligvis fremskynde denne overgangen.

I løpet av de neste ti årene må vi identifisere områder som vi kan gjøre mer bærekraftige. I Norge ser man på veibygging, fordi en ny type konstruksjon kan danne presedens her.

Årsaken til denne endringen er relativt enkel. Moderne veier er laget av asfalt eller betong. De to stoffene er ikke akkurat miljøvennlige og bruker mye energi under produksjonen. Bitumenet, limet i asfalten, er fortsatt olje. Dette er virkelig et problem for miljøet, da Det er her den norske oppstarten Carbon Crusher kommer inn i bildet.

Karbonknuser: Naturmateriale gjør veiene mer miljøvennlige

Den første endringen er med bitumenmaterialet, som også er kjent i daglig tale som «tjære». Selskapet ønsker å erstatte det med lignin, et materiale som normalt er et biprodukt fra papirproduksjon. Lignin er imidlertid ideelt som lim som også kan brukes til å reparere veier.

Men hvorfor er det materielle klimaet dårlig? Ganske enkelt: lignin kommer opprinnelig fra trær. Før de blir omdannet til papir, absorberer og lagrer de karbondioksid. Hvis stoffet deretter brukes i veibygging, lagres CO₂ i veiene.

I motsetning til dette genererer bygging og vedlikehold av konvensjonelle veier rundt 400 millioner tonn CO₂ per år, sier Carbon Crusher. For at det bærekraftige alternativet skal bli vellykket, bruker Carbon Crusher et spesielt kjøretøy med samme navn. Enheten freser gatene for rehabilitering og limer de makulerte materialene sammen.

Vegetabilsk lignin brukes som lim. Ifølge Carbon Crusher ville det nye stoffet også forlenge levetiden til veiene. Dessuten er det ikke nødvendig med ytterligere materialer. Dessuten er det ikke nødvendig å fjerne byggematerialer.

Mål: å optimalisere veibyggingen ytterligere

Bruken av den nye typen lim er imidlertid ikke slutten på historien. I de kommende årene ønsker Carbon Crusher å transformere og akselerere eksisterende prosesser. Til dags dato kan lignin allerede garantere en lengre levetid. Stoffet er mer fleksibelt enn bitumen og er derfor bedre egnet til å tåle frost og varme.

Omtrent et tonn karbondioksid kunne hentes ut av miljøet hver 18. meter av veien. I fremtiden vil prosessen bak konstruksjonen bli ytterligere optimalisert. Programvaren skal raskt identifisere veisvakheter og gjøre vedlikeholdet så enkelt og effektivt som mulig.

Samtidig ønsker den norske oppstarten å optimalisere infrastrukturen og komme med forslag til nye ladepunkter. Alt i alt kan veibyggingen være innstilt på en reell revolusjon i fremtiden.

Også interessant:

Related Videos

Leave a Comment