Home » Norsk oljeindustri: to aksjer for å snu trenden | 18.01.21

Norsk oljeindustri: to aksjer for å snu trenden | 18.01.21

by Russell Crowe

Kronerelaterte lockdown-tiltak rundt om i verden har ført til et historisk fall i den globale oljeetterspørselen på i underkant av ni millioner fat per dag. Selv om OPEC har motarbeidet dette med produksjonskutt – støttet av en rekke andre produserende land som USA, Canada og Norge – og dermed startet en betydelig prisoppgang, er Nordsjø Brent-olje fortsatt godt 20 % høyere. slutten av året enn ved begynnelsen. Fra Petra Maier

For å kompensere for de enorme tapene har industrien redusert drastisk investeringer i nye oljefelt og innstilt nye prosjekter inntil videre.

Ting er veldig annerledes i Norge. For et godt år siden kom et nytt «sweet spot» i drift, et særdeles lønnsomt oljefelt. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet i landet og ligger like utenfor kysten av Norge. Takket være bruken av de mest moderne teknologiene er break-even-punktet for utviklingen av hele feltet under 20 dollar per fat olje. Det er hovedaktøren på oljefeltet Equinore, Det største norske oljeselskapet, samt det norske med mindre andel Aker BP. Mens Equinor produserer olje og gass over hele verden, er Aker BP kun aktiv i Norge. Lav oljepris tynger også antallet nordmenn. Men nå kan vendepunktet komme.

Økonomien er i ferd med å komme seg

I Asia begynner det allerede å bli tydelig hva det nye året kan bringe. Den kinesiske økonomien kom seg etter kronesjokket raskere enn ventet og har allerede kommet tilbake til nivåene før krisen. Kina regnes som motoren for veksten i verdensøkonomien. Håpet til resten av verden er nå i vaksiner. Hvis verdensøkonomien kommer seg, vil etterspørselen etter råolje øke og med det prisen på svart gull. Bransjeovervåkere spekulerer allerede i en økning i etterspørselen ved midten av året.

Bedrifter som raskt kan øke produksjonen og har lave produksjonskostnader vil tjene på stigende oljepriser. Begge disse gjelder norske bedrifter. Equinor er en grunninvestering i bransjen. I tillegg til olje- og gassvirksomheten, utvides også virksomheten for fornybar energi stadig. Aker BP er en ren satsing på økning i oljeprisen. Begge aksjene handles godt under sine all-time highs.

Bildekilde: BÖRSE ONLINE, BÖRSE ONLINE

Related Videos

Leave a Comment