Home » Norges største droneavtale

Norges største droneavtale

by Russell Crowe

Guard Materiel har gått inn i en systemsammenslutning med organisasjonen Teledyne FLIR til en verdi av inntil 475 millioner kroner for formidling av nanodroner av typen Black Hornet 3. – Gjennom dette styrker vi sikringsevnen og vi støtter norsk vaktindustri som her virkelig formidler elite . Dette er dermed en betydelig forståelse for det offentlige, uttrykker forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).
Hovedkravet avtalen er på 96 millioner kroner, og overdragelsene vil starte allerede førvinteren 2022. Forsvarsministeren gjør oppmerksom på at avtalen er en illustrasjon på verdien av den nærliggende felles innsatsen mellom spesialister, forskningsforhold og industri.

– På grunn av denne felles innsatsen kan vi nå gå inn i vårt største robotsamtykke til dags dato for en gjenstand som er enormt forbedret og videreutviklet enn det vi i utgangspunktet hjalp til med å lage på grunn av den globale prestasjonen. Blandingen av offentlig og global deltakelse har gitt oss et enormt forbedret element enn om vi hadde gjort alt alene, sier Gram.
Militære nanodroner karakteriseres som små roboter under 50 gram. Dark Hornet veier 32 gram. Siden starten i 2007 har mer enn 12 000 Black Hornet-droner i forskjellige utgivelser blitt formidlet til kunder over hele verden, med USA som den største klienten. Norge tok imot sin mest minneverdige Black Hornet i 2015, og har gjennom noen få mer beskjedne avtaler kjøpt droner for ulike ekstraordinære kapasiteter og for testing. Med denne nye strukturkontrakten vil uansett Forsvarsmateriell være en av de største kundene for den siste tilpasningen av robotene.

– Vårt ansvar er å forberede Forsvaret, og gjennom denne forståelsen lager vi i dag et typisk system for sikring av små, lette roboter for alle deler av beskyttelsen, sier Gro Jære, oppsynsmann i Forsvarsmateriell.
– Det ekstraordinære med ordningen er at den i tillegg tar hensyn til formidling til andre norske offentlige underholdere, og til og med til samarbeidsland, som da har den verdifulle sjansen til å kjøpe basert på lignende forhold som Norge, sier Jære.
Forståelsen er først betydelig over lang tid, men kan deretter strekkes ut hvert år etter tur i så lenge som tre år, og har derfor et ekstremt tidsrom på syv år. Jære sier at valget om å utvide vil være avhengig av forbedringer på utkikk.

– Fra og med i dag er det kun en enkelt organisasjon som kan formidle droner som oppfyller forutsetningene, men her vokser innovasjonen raskt. I tilfelle vi om fire år finner ut at det er flere relevante fremmøtte, må vi ha en potensiell sjanse til å ha muligheten til å re-deklarere.

Related Videos

Leave a Comment