Home » Norge vil bevilge over 30 millioner euro til å implementere Schengen IKT-systemer for å styrke ytre grenser

Norge vil bevilge over 30 millioner euro til å implementere Schengen IKT-systemer for å styrke ytre grenser

by Russell Crowe

Den norske regjeringen har foreslått å bevilge over 300 millioner kroner (EUR 30 639 570) til å bidra til utvikling og implementering av internasjonale informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) systemer i politi- og utlendingsdirektoratet (UDI), for å styrke sikkerheten til de eksterne. grensene til Schengen-området.

Ifølge landets justis- og offentlig sikkerhet er slike tiltak en del av Schengen-medlemskapsforpliktelsene.

De samme forsøkene på å øke informasjonsdelingen og bidra til å lette utvekslingen av data i systemer for europeisk politisamarbeid, migrasjonskontroll og visum, melder SchengenVisaInfo.com.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) understreket at en slik oppgradering av IKT-systemer er noe alle land som er en del av det grenseløse Schengen-området gjør sammen, og understreket at landet satser på sikkerhet enten «Her hjemme og ved Schengen-områdets ytre grenser».

«Som Schengen-medlemsland bidrar Norge til å øke sikkerheten i både Norge og Europa. Regjeringen legger derfor til rette for utvikling og implementering av IKT-systemer hos politiet og immigrasjonsmyndighetene som er kritiske til vårt bidrag til å forbedre grense- og landkontrollen.» Statsråd Mæland understreket i denne forbindelse.

I denne forbindelse har EU-kommisjonen tidligere understreket viktigheten av IKT i den europeiske digitale økonomien. I tillegg understreket kommisjonen at over 20 milliarder euro var øremerket IKT-investeringer fra 2014 til 2020, og understreket at slike investeringer er nøkkelen til å gjøre Europa klar for den «digitale tidsalder».

Departementet understreket selv at disse nye endringene blir implementert i henhold til EUs regelverk for å styrke innsatsen mot ulovlig innvandring, grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

– Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har vi vært opptatt av å styrke norsk politi og beredskap i Norge. Med rekordmange politifolk og vekst på tvers av alle politidistrikter er mye på rett vei. Nå får til og med politiet og immigrasjonsmyndighetene bedre systemer for å fange opp og bekjempe kriminalitet og ulovlig innvandring”. Statsråd Mæland understreket.

I tillegg til å prøve å beskytte grensene sine, planlegger myndighetene i det skandinaviske landet også å hjelpe EUs visum- og grensesystem.

Den norske regjeringen har også foreslått å bevilge totalt 247,5 millioner kroner (25 532 975 euro) til politiet for å bidra til finansieringen av EUs visum- og grenseprogram.

Ifølge landets myndigheter har dette forslaget som mål å øke beskyttelsen av de ytre grensene og Schengen-sikkerheten og også å oppmuntre til videreutvikling av en felles visumpolitikk.

Related Videos

Leave a Comment