Home » Norge vil bevilge over 25 millioner euro til EUs nye grense- og visumpolitiske fond

Norge vil bevilge over 25 millioner euro til EUs nye grense- og visumpolitiske fond

by Russell Crowe

Den tidligere norske regjeringen har lagt frem et forslag om å bevilge et beløp på 250 millioner kroner (25 514 669 euro) til EUs nye grenseforvaltnings- og felles visumpolitiske fond som har til hensikt å støtte grensestyrking utenfor Schengen-området.

I en pressemelding fra Justis- og offentlig sikkerhet ble det bemerket at den nå tidligere regjeringen 12. oktober foreslo å bevilge dette beløpet til EUs Border Management and Visa Instrument (BMVI), kort tid før del overtar den nye regjeringen. .

BMVI-fondet, som har som mål å hente inn et beløp på 6,4 milliarder for årene 2021-27 hovedsakelig fra medlemslandene gjennom flerårige nasjonale programmer, har erstattet Internal Security Fund (ISF Fund), som var finansieringsinstrumentet EU for grenser og områdevisum siden 2014.

Det nye fondet har som mål å bidra til å sikre EUs ytre grenser, som ifølge kommisjonen, «i sin tur vil det tillate EU å opprettholde et Schengen-område uten indre grensekontroll

Tidligere justis- og beredskapsminister Monica Mæland bemerket i en kommentar til forslaget at Norge som Schengen-land bidrar til å styrke grensene til Schengen-området, blant annet gjennom midler.

Han bemerket samtidig at midlene som medlemslandene betaler til fondet går direkte til tiltak som øker sikkerheten både hjemme og ute i Europa.

«Spesielt fondsregimet støtter sikringen av Schengens ytre grenser og bidrar til videreutvikling av en felles visumpolitikk gjennom en felles omfordeling av midler. Norge bidrar sammen med de andre Schengen-landene til finansieringen av fondet. Samtidig mottar Norge midler fra fondsordningen til egne prosjekter, «forklarte hun.

Ifølge den tidligere justisministeren vil Norge årlig motta EU-midler gjennom BMVI-fondet de neste årene og bruke det til nasjonale grense- og visumprosjekter innen justis, transport og forsvar.

«Norge vil fortsatt bidra til sikkerheten ved Schengens ytre grenser. Øk sikkerheten i Norge igjen« uttalte Mæland videre.

I prosessen med å fastsette budsjettet for 2022 foreslo den forrige regjeringen også å bevilge over 300 millioner norske kroner (30.639.570 euro) til utvikling og implementering av internasjonale informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer. ) ved politi- og utlendingsdirektoratet ( UDI).

Tildelingen av dette beløpet er en del av Schengen-medlemskapsforpliktelsene og har som mål å øke informasjonsdelingen og lette utvekslingen av data for europeisk politisamarbeid, migrasjonskontroll og visum.

Forslagene er ennå ikke godkjent av den nye regjeringen, presentert i dag av den nye norske statsministeren Jonas Gahr Stoere, og består av ti kvinner og ni menn. Posten som tidligere justisminister Monica Mæland skal nå besettes av Emilie Enger Mehl, som samtidig er den yngste norske justisministeren med sine 28 år.

Related Videos

Leave a Comment