Home » Norge stenger dørene – ønsker å hindre utbredt spredning av ny mutasjon

Norge stenger dørene – ønsker å hindre utbredt spredning av ny mutasjon

by Russell Crowe

Det var torsdag at Norge oppdaget nye tilfeller av den britiske koronavirusmutasjonen i en by nær Oslo. De nye tilfellene har fått myndighetene til å frykte at den nye virusmutasjonen vil spre seg lenger enn tidligere antatt.

Ifølge smitteverndirektør Frode Forland gjør landet for tiden alt for å hindre at den nye varianten av viruset får fotfeste i samfunnet.

Ring den berørte kommunen

Ti kommuner rundt om i kommunen som oppdaget den nye mutasjonen har iverksatt strenge tiltak på nivå fem, som er det høyeste nivået. Det betyr blant annet at alle kulturaktiviteter, kjøpesentre, universiteter og høyskoler blir stengt. I tillegg vedtok regjeringen å innføre strenge tiltak i 15 andre kommuner i en andre ring rundt det berørte området.

«Det er en måte å hindre mobilitet i samfunnet,» sa Forland.

I Sverige er det oppdaget rundt 50 tilfeller av den britiske mutasjonen og i Norge er tallet 70 tilfeller. Ifølge Forland er 17 av dem knyttet til det nye utbruddet som er oppdaget rundt Oslo, resten av tilfellene er knyttet til reisende fra Storbritannia og deres slektninger.

Økt kartlegging

På spørsmål om også Sverige bør vurdere å legge ned, svarer Forland:

– Hvis du finner stor spredning av den nye mutasjonen, tror jeg det er en god strategi, men det viktigste er at du tar testen.

Arbeidet med å kartlegge den nye virale varianten intensiveres også i Sverige. Regioner har fått i oppgave å sende 10 % av alle koronaprøver i landet til sekvensering, det vil si en analyse som kartlegger genomet til viruset.

Related Videos

Leave a Comment