Home » Norge skeptisk til sanksjoner mot russiske skip i EU-havner – EURACTIV.com

Norge skeptisk til sanksjoner mot russiske skip i EU-havner – EURACTIV.com

by Siv Jensen

Norske myndigheter vurderer muligheten for å ekskludere alle russiske skip fra europeiske havner, i henhold til EU-vedtak. Unntak bør imidlertid fortsatt være mulig.

EU-kommisjonens president Ursula Von der Leyen la denne uken frem et forslag til EUs femte sanksjonspakke mot Russland. Dette inkluderer et dokkingforbud for russiske skip i EU-havner og importforbud for produkter som sjømat. Utkastet ble godkjent av EUs medlemsland torsdag og ventes endelig vedtatt fredag.

– Vi vil undersøke kommisjonens forslag og vurdere om det er behov for justeringer ved vedtakelsen av sanksjonspakken i norsk lov, sier fiskeri- og sjøfartsminister Bjørnar Skjæran.

Liv Monica Stubholt, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet, understreket at samarbeidet i fiskerisektoren har vært stabilt en stund. Dette er viktig for fisket helt i nord.

«Det er ingen tvil om at sanksjoner undergraver dette samarbeidet,» sa han. Stubholt la til at de nye EU- og norske sanksjonene mot Russland vil resultere i ytterligere motsanksjoner. – Disse kan påvirke norsk fiskeimport, sa han til Sjømat-konferansen i Bodø tidligere i uken.

– Norske myndigheter tar naturligvis hensyn til disse tingene når de gjør sofistikerte vurderinger av et eksakt norsk sanksjonsnivå mot Russlands ulovlige angrep på Ukraina, sa han.

Det betyr ikke at fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland avsluttes umiddelbart, sier Andreas Østhagen, seniorforsker ved Fridtjof Nansen-instituttet, til den norske nyhetssiden. HNN.

– Poenget er at dette kan føre til en rekke ringvirkninger som til slutt kan sette samarbeidet i administrasjonen av området i fare, sa han.

Østhagen la til at Norge er i et område der man bør tenke seg godt om og ikke bare «blint følge EU-sanksjoner». EU har «verken samarbeid med Russland i Barentshavet eller en fiskerivernsone utenfor Svalbard» å forholde seg til.

Related Videos

Leave a Comment