Home » Norge ønsker å lete etter sjeldne metaller på havbunnen, noe som er kritisk for miljøorganisasjoner

Norge ønsker å lete etter sjeldne metaller på havbunnen, noe som er kritisk for miljøorganisasjoner

by Liv Ullmann

Kobolt, kobber, nikkel, sink og mangan. På bunnen av verdenshavene ligger store mengder mineraler som utgjør en sentral del av den grønne overgangen. Ulike initiativer har blitt lansert rundt om i verden for å utnytte forekomster.

I spissen er Norge, der den forrige regjeringen hadde fremmet et leteforslag i et område mellom Grønland og Svalbard. Den endelige avgjørelsen i saken er ennå ikke tatt, men selv om dagens regjering gir grønt lys, gjenstår det mye arbeid før gruvedrift kan bli en realitet.

– Jeg er ikke helt i fase med teknologien. Det er veldig dypt på disse stedene og den typen mineralforekomster som finnes er ikke helt enkle å bare løfte fra havbunnen og bringe til land for prosessering, sier Anna Apler, geolog ved Sveriges geologiske undersökning (SGU).

Kritikk fra miljøorganisasjoner

Selv avgjørelsen om leting, som kan bli tatt allerede neste år, er ikke helt udiskutabel. Et stort antall miljøorganisasjoner har motsatt seg planen fordi de mener risikoen er for stor.

– Det man ofte snakker om er manglende kunnskap om dyphavsbunnen. Med undersøkelser av havdypet oppdages stadig nye arter. Hva skjer hvis du begynner å grave og dra bunnen, for så å ødelegge de unike miljøene som er der? Hva vil skje med verdenshavene da? Dette vet du egentlig ikke, sier Anna Apler.

Related Videos

Leave a Comment