Home » Norge og USA signerer en avtale om å håndtere HEU

Norge og USA signerer en avtale om å håndtere HEU

by Russell Crowe

Norges handels- og industriminister Iselin Nybø og USAs energiminister Jennifer Granholm har signert en intensjonsavtale om å utvikle en metode for å sikre at norsk høyanriket uran (HEU) ikke lenger kan brukes til atomvåpen og gjøre det egnet for lagring og avhending.

Institutt for energiteknikk (IFE) og Norsk kjernefysisk dekommisjonering (NND) er involvert i prosjektet fra norsk side.

– Dette er en viktig avtale for Norge. Høyanriket uran utgjør en sikkerhetsrisiko og Norge er et av få land i verden som fortsatt har denne typen materiale. Med denne avtalen representerer vi et viktig skritt videre på veien mot en sikker sanering av norsk atomvirksomhet, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør i IFEs avdeling for energiteknikk.

IFE og NND har fått i oppdrag fra Department of Commerce and Fisheries å samarbeide med US Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA) og Savannah River National Laboratory (SRNL) for å designe og utvikle metoder og utstyr for å teste materialet.

Hensikten med behandlingen er: å fortynne det høyt anrikede uranet med utarmet uran til en lavere prosentandel slik at det ikke lenger egner seg for fremstilling av atomvåpen; og stabilisere det slik at det blir en form for avfall egnet for lagring og deponering.

«At vi kvitter oss med høyanriket uran vil også være en viktig milepæl i den norske atomavfallssaneringen som regjeringen har satt i gang og som forventes å vare i mer enn 50 år og koste over 24 NOK (2,7 milliarder dollar) i investeringskostnader, sier næringsminister Nybø. Et pilotprosjekt har pågått siden 2019.

– For NND er det viktig å redusere mengden risikomateriale vi må forholde oss til i Norge. Dette er fordi lagring av slikt materiale blir dyrere og mer krevende, både på kort og lang sikt. Dette prosjektet vil derfor være et riktig skritt for å redusere våre fremtidige rengjøringskostnader, sier NNDs tekniske direktør Nils Bøhmer.

Prosjektleder Peter Bennett bemerket: «Med et formalisert samarbeid fortsetter vi nå med både tekniske og administrative møter med fokus på å designe utstyret for å teste materialet og hvordan det praktiske arbeidet skal gjøres. Vi planlegger også et første besøk av amerikanerne til atomkraftverket slik at de kan ha mer kunnskap om anlegget og kan ha samtaler med operatørene”. Han la til: «Etter besøket vil vi fullføre utformingen av utstyret og forberede søknaden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som vil gi oss nødvendige godkjenninger, samt starte med anskaffelse av utstyret. »

Norge er ett av 22 land som har HEU i sivil sektor. En spesiell utfordring for norsk uran er at det inneholder thorium. som gjør behandlingen mer kompleks. Uranet skal blandes i et nytt anlegg utviklet av amerikanerne. Hvis alt går etter planen, kan arbeidene starte i løpet av 2022/2023. Etter blanding kan uran ikke lenger brukes til atomvåpen. For at avtalen skal gjennomføres må det foretas ytterligere tekniske undersøkelser og tillatelser gis av regulatoriske myndigheter i Norge og USA.

– Vi følger nå hjem hva Norge og USA har jobbet med globalt i flere år. Denne avtalen legger et viktig grunnlag for at Norge skal kvitte seg med brukbart atomvåpenmateriale. Norge vil være et pilotland og jeg håper andre land kan bruke denne teknologien også, sa Nybø.

Dette prosjektet er foreløpig det siste eksemplet på det fremragende arbeidet til Energidepartementets ingeniører, forskere og tekniske eksperter, sa USAs energiminister Granholm. «Sammen med våre norske venner og partnere har vi tatt på oss en stor utfordring og funnet en kreativ og innovativ løsning som vil gjøre verden til et tryggere sted.»

HEU eies av IFEs avdeling for energiteknikk og stammer fra forskningsprosjekter i Haldenprosjektet hvor IFE har brukt det i en liten brøkdel av prosjektene. Det norske atomprogrammet er nå avsluttet og NND har fått ansvar for sanering og håndtering av alt menneskeskapt radioaktivt avfall i Norge. NND vil på sikt overta IFEs lisens og eierskap for atomanleggene, med overføringen planlagt til 1. januar 2024.


Foto: USA og Norge signerte intensjonsavtale om HEU (Foto: DOE)

Related Videos

Leave a Comment