Home » Norge Mining plc: publisering av rapporten om ansvarlig virksomhet

Norge Mining plc: publisering av rapporten om ansvarlig virksomhet

by Edvard Munch

Norge Mining plc («Norge Mining» eller «Selskapet»), et britisk-norsk leteselskap som utvikler en mineralressurs i verdensklasse i Sørvest-Norge, kunngjør utgivelsen av sin første Rapport for ansvarlig virksomhet.

Rapporten inneholder all selskapets miljø-, sosiale og styringsinformasjon (ESG) for året som ble avsluttet 31. desember 2020, og gir alle interesserte parter muligheten til å gjennomgå konsernets aktiviteter og prestasjoner.

Norge Mining er forpliktet til bærekraftig praksis og forplikter seg til en rekke forpliktelser for å tilpasse sine prosesser og retningslinjer med internasjonale retningslinjer som en del av sin strategi for å bygge et robust og robust gruveselskap.

Selskapets rapport for ansvarlig virksomhet for 2020 er tilgjengelig på denne lenken: https://norgemining.com/wp-content/uploads/2021/11/Norge-Mining_ResponsibleBusinessReport2020_Final_WEB.pdf

Rapporten gir en oversikt over selskapet og en oppsummering av fremdriften i Bjerkreims spennende leteprosjekt med fokus på EUs sentrale råvarer: vanadium, titan og fosfat. Ressursdata som ble offentliggjort tidligere i år setter Bjerkreim-prosjektets totale mineralressursestimat til 1,79 milliarder tonn og et letemål på 2,4 til 4,0 milliarder tonn.

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining sa:

«Som et ressursselskap i de tidlige stadiene av leting, er vi i begynnelsen av en spennende reise for å utvinne og behandle viktige mineraler. Vi anerkjenner ansvaret som denne forpliktelsen innebærer og er forpliktet til å innlemme sterke miljømessige, sosiale og styringsprinsipper i virksomheten vår fra starten og bruke innovasjon for å minimere virkningen av våre operasjoner på miljøet for å holde den lav. Vi er glade for å publisere vår første rapport om ansvarlig virksomhet og tar gjerne imot kommentarer fra alle interessenter ”.

Om Norge Mining plc

Norge Mining plc er et anglo-norsk gruveselskap med fokus på mineralleting i Norge.

Innledende estimater av selskapets mineralressurser fra leteprosjektet Bjerkreim bekreftet forekomster i verdensklasse av EUs nøkkelråmaterialer vanadium, titan og fosfat. Opprinnelsen til disse materialene er av betydelig strategisk betydning for netto nullkarbon-forpliktelser, hvor åpenhet i forsyningskjeden er en viktig forutsetning.

Norge Mining, som har 61 letelisenser på til sammen mer enn 520 000 kvadratkilometer på Sørvestlandet, gjennomfører for tiden et leteprogram som bygger på tidligere studier fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Norge Minings uttalte mål er å bli et meningsfylt, bærekraftig og strategisk viktig lete- og gruveselskap med fokus på Norge.

Selskapet ble grunnlagt i november 2018, og har hovedkontor i Storbritannia og eies av dets 100 % norske datterselskap, Norge Mineraler AS.

Besøk www.norgemining.com for mer informasjon

Kildespråket som originalteksten er publisert på er den offisielle og autoriserte versjonen. Oversettelser vil bli inkludert for bedre forståelse. Bare den opprinnelig publiserte språkversjonen er juridisk gyldig. Sammenlign derfor oversettelsene med den originale språkversjonen av publikasjonen.

Se originalversjonen på businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211201005524/de/

For mediehenvendelser:

Buchanan Communications

Mark Court / James Husband

+44 (0) 20 7466 5000

norgemining@buchanan.uk.com

Related Videos

Leave a Comment