Home » Norge kan ta imot 60 000 ukrainske flyktninger – EURACTIV.com

Norge kan ta imot 60 000 ukrainske flyktninger – EURACTIV.com

by Edvard Munch

Norge kan ta imot 60.000 flyktninger fra Ukraina i løpet av året, sa landets immigrasjonstjeneste (UDI) da de presenterte scenarier for ankomsten av ukrainske flyktninger onsdag.

– Vi må ta høyde for at flyktningstrømmen kan vare lenge og regjeringen har derfor bedt politiet om å etablere et nytt registreringssentral på Gardermoen, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding utgivelse. Pressemelding.

I sin siste rapport presenterte UDI et lav, middels og høy eksponeringsscenario. UDI anbefaler nå at myndighetene regner med 60.000 personer, noe som tilsvarer anslaget på middelscenarioet.

– Det er vanskelig å anslå hvilket av scenariene som er mest realistiske. For planleggingsformål anbefaler vi imidlertid å bruke middelscenarioet på 60.000 personer som et foreløpig anslag», heter det i UDI-rapporten.

I dette scenariet vil fiendtlighetene fortsette hele sommeren, noe som resulterer i at anslagsvis syv millioner flyktninger flykter fra Ukraina i 2022. På mellomlang til lang sikt vil land som grenser til Ukraina finne det vanskelig å takle flyktningstrømmen.

Mange flyktninger kan gi opp håpet om å komme hjem i 2022 og søke tilflukt i naboland og andre europeiske stater. Norge regnes som et land med gode sosiale beskyttelsessystemer og et fornuftig arbeidsmarked, noe som gjør at landet kan måtte ta imot flere flyktninger enn forventet.

I dette scenariet vil Norge, et land med fem millioner mennesker, være vert for 60 000 flyktninger, eller mellom 0,7 og 1 % av de som flykter fra Ukraina.

UDI legger i sine prognoser til grunn at 35.000 flyktninger må bosettes i 2022.

Related Videos

Leave a Comment