Home » Norge innfører EU-regler om utsending | verkehrsrundschau.de

Norge innfører EU-regler om utsending | verkehrsrundschau.de

by Edvard Munch

Den norske regjeringen ønsker å innlemme EU-posteringsregler i sitt rettssystem. Konkret betyr dette at sjåfører av utenlandske speditører som utfører bestillinger i Norge har gyldige arbeidsvilkår i Norge og også mottar normal lønn der. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen understreket at dette også og fremfor alt inkluderer de norske minstelønnsreglene.

I fremtiden vil registrering kreves før du kommer inn i landet

I praksis vil for eksempel tyske speditører som sender sjåfører til Norge nå måtte overvinne ytterligere hindringer. På den ene siden på grunn av høyere lønn for sjåfører, på den andre siden på grunn av den økende byråkratiske belastningen: departementet i Oslo fastsetter at BRT-bedrifter skal registrere seg hos det lokale arbeidstilsynet før de kommer inn i Norge for å få informasjon om bedriften, sjåfør, kjøretøyet og respektive transportmiddel. Som forutsatt i EUs mobilitetspakke, har ikke transportselskaper, for eksempel fra land med lavere lønns- og arbeidskostnader, lenger lov til å sende sjåførene sine til andre land uten å respektere lokale arbeideres lønn og rettigheter. Norge slutter seg nå til dette programmet selv om det ikke er medlem av EU. Overholdelse av den nye lovgivningen vil bli verifisert umiddelbart etter innføringen med en rekke kontroller av utenlandske sjåfører.

Norge med høy timelønn for lastebilsjåfører

På grunn av det spesielt høye prisnivået i Norge kan det nye regelverket bli spesielt kostbart for transportselskaper som driver mye med handel med det skandinaviske landet. Gjennomsnittslønnen i Norge tilsvarer nesten 4300 euro. Det er ingen nasjonal minstelønn i Norge, men for lastebilsjåfører ligger den på rundt 18 euro i timen, og i snitt tjener en lastebilsjåfør i Norge enda mer enn 20 euro. Oslo-regjeringens planer er fortsatt i samråd med Brussel før de endelig trer i kraft.

>> EU-posteringsplattform: de nye posteringsreglene

Related Videos

Leave a Comment