Home » Norge holder fast ved rentehevingen i desember mens økonomien tar seg opp

Norge holder fast ved rentehevingen i desember mens økonomien tar seg opp

by Liv Ullmann

Av Terje Solsvik og Victoria Klesty

OSLO (Reuters) – Norges sentralbank sa torsdag at de planlegger å heve referanserenten neste måned, og fortsetter en pengeinnstrammingskampanje som startet i september https://www.reuters.com/world/europe/norway -raises-interest- rater-sier-en annen-sannsynlig-økning-desember-2021-09-23.

Norges Banks pengepolitiske komité har holdt renten på 0,25 % i timen, som enstemmig spådd i en Reuters-undersøkelse blant økonomer.

– Basert på kommisjonens nåværende vurdering av utsiktene og risikobalansen, vil referanserenten mest sannsynlig bli hevet i desember, sa sentralbanksjef Oeystein Olsen i en uttalelse.

Norsk økonomi har kommet seg sterkt etter pandemien, godt hjulpet av slutten av blokadene og en kraftig økning i prisene på olje og gass, landets største eksportvare https://www.reuters.com/article/power-prices -norge – handelstall-idUSKBN2H50I2.

Norges Banks pengepolitiske komité hevet renten i september for første gang på to år og sa at den planlegger en ytterligere økning på 25 basispunkter (bps) innen utgangen av året, etterfulgt av ytterligere tre økninger i året. 2022.

Sentralbanken er nå nesten sikker på å heve referanserenten med 25 bps i desember, sa Capital Economics-økonomer i et notat til kundene.

«Vi forventer at den vil øke en gang i kvartalet neste år, noe som vil bringe raten tilbake til det pre-pandemiske nivået på 1,50 % innen utgangen av 2022,» la de til.

Men Norges Bank sa også at usikkerhet rundt virkningene av høyere renter rettferdiggjør en «gradvis økning».

– Dette er nok ment for å møte de forventningene som til en viss grad har dukket opp i markedet i det siste, om at vi kan se en renteendring på for eksempel 50 basispunkter, og her avviser de det virkelig, sier sjeføkonom i DNB Markets Kjersti Haugland. Reuters.

STIGNING MERKT

Norges Bank forventes å gi oppdaterte vekstprognoser ved siden av rentebeslutningen i desember. I september hevet den prognosen for BNP-vekst for 2022 til 4,5 % fra de 4,1 % som ble sett tidligere.

– Gjenåpningen av selskapet har ført til en markert oppgang i norsk økonomi og aktiviteten er over pre-pandeminivået. Den økonomiske oppgangen fortsetter stort sett som forventet, sa Norges Bank torsdag.

– Mer økonomisk aktivitet og økende lønnsvekst vil trolig løfte den underliggende inflasjonen, men den siste styrkingen av kronevalutaen kan holde prisøkningen tilbake, la han til.

Mens Norge var blant de første utviklede økonomiene som begynte å reversere sin ultraløse pandemipolitikk, fulgte mange flere etter https://www.reuters.com/business/finance/great-central-bank- exit-begins-norway- rate- øker-2021-09-23.

Den amerikanske sentralbanken sa onsdag at den vil begynne å kutte obligasjonen https://www.reuters.com/business/with-bond-buying-taper-bag-fed-turns-wary-eye-inflation-2021-11-03 kjøp, men verken Fed eller Den europeiske sentralbanken bør heve kortsiktige renter.

Kronen svekket seg litt til 9,87 mot euro klokken 09:07 GMT fra 9,85 rett før Norges Banks kunngjøring. I løpet av de siste tre månedene har kronen styrket seg med rundt 7 % mot euro.

(Reportasje av Terje Solsvik og Victoria Klesty, redigering av Gwladys Fouche, Hugh Lawson og Kim Coghill)

Related Videos

Leave a Comment