Home » Norge hevder å ha et stort CCS-potensial

Norge hevder å ha et stort CCS-potensial

by Russell Crowe

Norge hevder å ha et stort CCS-potensial

En norsk myndighetsperson sa at nasjonens kontinentalsokkel teoretisk sett kan beslaglegge tilsvarende 1000 år med karbonutslipp 5. oktober.

Ingrid Solvberg, direktør i Oljedirektoratet (OD), sa under en panelsamtale med EU-tjenestemenn at Norge har en lederposisjon innen teknologi for karbonfangst og -lagring (CCS).

Den geologiske kartleggingen utført av OD viser at det er kapasitet til å lagre opptil 80 milliarder tonn CO2 på norsk kontinentalsokkel. CCS, sa han, er og vil forbli en løsning for å fjerne karbonutslipp fra atmosfæren.

Mens norsk økonomi i stor grad er drevet av fornybar energi, mener OD lagringskapasiteten tilsvarer 1000 år med totale norske utslipp.

Den norske regjeringen sa i forrige måned at den søker om søknader om utvikling av to nye CCS-steder på sin kontinentalsokkel, og satte en frist til 9. desember.

En av lokasjonene er i Nordsjøen, hvor norske Equinor, franske TotalEnergies og den anglo-nederlandske majoren Shell allerede utvikler Northern Lights-prosjektet. Den andre er i Barentshavet, hvor Equinor og partnerne vurderer å produsere blå ammoniakk, som vil kreve offshore CCS-anlegg.

Norge administrerer allerede Europas største CCS-prosjekter i Sleipner- og Snohvit-feltene, hvor CO2 utvinnes sammen med naturgass, reinjiseres den i felt.

Related Videos

Leave a Comment