Home » Norge gjør fremskritt: første store rentestigning i Europa

Norge gjør fremskritt: første store rentestigning i Europa

by Russell Crowe

Status: 23.09.2021 15:24

Den norske kronen er en av de ti mest omsatte valutaene i verden. Nå har det nordeuropeiske landet hevet referanseraten for første gang siden pandemien startet.

Leder den norske sentralbanken vei for store sentralbanker som ECB og Fed? Norske pengemyndigheter var den første store sentralbanken i verden som økte styringsrenten siden kronkrisen startet. Referansekursen vil stige fra null til 0,25 prosent, slik Norges Bank kunngjorde i dag i Oslo. Sentralbanksjef Oystein Olsen lovet også en ny renteøkning for desember.

Sentralbanken økte sist renten i september 2019, men senket den til null kort tid etter at pandemien begynte i mai i fjor. Gjenopprettingen i Norge er sterkere og den registrerte arbeidsledigheten er lavere enn sentralbankens forventninger.

Inflasjon over tre prosent

Når det gjelder utviklingen av inflasjonen, er bildet imidlertid blandet. Inflasjonsraten hadde nylig steget til 3,4 prosent. Kjernekursen, som utelukker svingende variabler, falt imidlertid til 1,0 prosent, den laveste siden 2017. Sentralbanken er rettet mot en rente på 2,0 prosent.

Etter rentebeslutningen henviste økonom Katharine Neiss fra obligasjonsforvalteren PGIM Fixed Income til en høy vaksinasjonsrate blant den voksne norske befolkningen, en sterk bedring i økonomisk aktivitet og lav arbeidsledighet. I løpet av det siste tiåret har gjennomsnittlig inflasjonsrate i Norge vært rundt to prosent. «Så det er ingen grunn til å la økonomien overopphetes og tolerere – hvis ikke kjempe for – overdreven inflasjon, slik det kan være tilfelle i USA og euroområdet.»

Jeg gjorde også klart utsiktene til ytterligere innstramninger av pengepolitikken i Norge på valutamarkedet i dag. Den norske kronen tjente på euroen. Den vanlige valutaen falt til et lavt på et godt halvt prosentpoeng til 10,06 kroner. Den langsiktige nedadgående trenden med euroen mot kronen fortsetter derfor. For et år siden kunne man få mer enn elleve kroner for en euro.

Også i USA peker tegnene i økende grad mot en mer restriktiv rentepolitikk. ECB kunngjorde nylig at de vil redusere sine obligasjonskjøp. I EU har mindre land som Tsjekkia og Ungarn hevet renten.

Related Videos

Leave a Comment