Home » Norge frykter det blir Russlands neste offer

Norge frykter det blir Russlands neste offer

by Russell Crowe

JegVed en eventuell opptrapping av krigen i Ukraina og en konflikt mellom Russland og NATO vil Norge være et av de første målene, antar norsk etterretning. Russlands «uforutsigbare» nabo nevnes i den årlige «Fokus»-risikoanalysen som den største trusselen mot Norge. Selv om Russland for tiden er klassisk svekket av krigen i Ukraina, er det ikke mindre farlig, ifølge rapporten som ble offentliggjort mandag.

Julien Staib

Politisk korrespondent for Nord-Tyskland og Skandinavia med base i Hamburg.

Han advarer om at med svekkelsen av Russlands konvensjonelle militære kapasiteter, har betydningen av atomvåpen for Moskva økt dramatisk. En sentral del av landets atomkapasitet er på Nordflåtens ubåter og overflateskip. Taktiske atomvåpen utgjør en «alvorlig trussel», men Russlands ubåtevner, anti-satellittvåpen og cyberkapasiteter utgjør også en trussel mot Norge og NATO.

Sjøforsvaret og luftstyrkene er «i hovedsak intakte» og Russland vil gjenoppbygge sine militære kapasiteter om fem til ti år. I tilfelle en konflikt er bare en svært kort varslingsperiode mulig takket være de supersoniske og hypersoniske missilene utviklet av Russland.

Russland kan bli enda mer autoritært

Ifølge rapporten har Norges geopolitiske rolle blitt viktigere ettersom Europa vil være avhengig av norske energiforsyninger i overskuelig fremtid. Ifølge studien vil sabotasjehandlinger mot infrastruktur bli mer sannsynlig hvis konflikten fortsatte å eskalere. De ville bli desto mer sannsynlige ettersom ting ble verre for Russland i Ukraina.

Utsiktene til at Sverige og Finland blir med i NATO har skapt et sikkerhetsproblem for Moskva, la han til. Nord-Europa er av avgjørende betydning for Moskva i en potensiell konflikt med NATO, da regionen ligger nær russiske kjerneområder.


NATO-utvidelsen betyr at Russlands landgrense mot NATO vil mer enn dobles fra 1200 til rundt 2600 kilometer. Dette har også innvirkning på stasjoneringen av russiske tropper på Kolahalvøya. Ifølge estimater fra norske myndigheter er det på grunn av krigen i Ukraina bare en brøkdel av russiske tropper stasjonert der.

Ifølge analysen er Russlands innenrikspolitiske situasjon ustabil, den regjerende eliten står overfor et uunngåelig generasjonsskifte, som kan føre til maktkamper innad i eliten. I forbindelse med en demografisk krise og økonomisk nedgang kan dette føre til statlig fragmentering og regionalisering, og i ekstreme tilfeller til og med til regimekollaps og borgerkrig.

Det antas at Russland vil bli enda mer autoritært og militarisert i nær fremtid; i dag er det praktisk talt ingen tegn til demokratisering i landet. Et ustabilt Russland gjør imidlertid også at beslutningsprosesser for Norge og regionen som helhet blir mindre forutsigbare.

Rapporten advarer også om at Arktis i økende grad kan bli arenaen for stormaktsrivalisering ettersom krigen i Ukraina presser Russland til ytterligere å hevde sine interesser, som de ser på som truet.

Related Videos

Leave a Comment