Home » Norge fortsetter å lete etter olje

Norge fortsetter å lete etter olje

by Russell Crowe

Ledende norske politikere trosser oppfordringer fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om å stanse flere investeringer i nye oljefelt. Høyre og Labour sier at de fortsatt ikke ser noen grunn til å revidere oljepolitikken, mens en rekke klima- og miljøforkjempere antyder at politiske ledere rett og slett er i fornektelsesmodus.

Frederic Hauge i miljøorganisasjonen Bellona var sterkt imot dette nylige oljeleteprosjektet nær Træna-revet utenfor norskekysten av Helgeland. Han og mange andre tror den nye IEA-rapporten på sikt vil tvinge frem endringer i norsk oljepolitikk, selv om ledende politikere ennå ikke planlegger å gjøre det. FOTO: Natur og Ungdom / Henrik Lande Andersen

– Det vi vil se fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er fornektelse, sier Frédéric Hauge, leder av miljøorganisasjonen Bellona, ​​til avisen. Aftenposten Onsdag. «De ønsket ikke engang å kommentere det,» la Hauge til, med henvisning til den landemerke IEA-rapporten som ble utgitt tirsdag, som kalles en «game changer» ikke bare av klimaaktivister, men også økonomer, mer klimabevisste politikere og til og med. en representant fra norsk olje- og gassindustri.

«Reportasjen er en marsjordre», Hildegunn Blindheim av Norsk olje og gass Gjenfortelle Aftenposten. – Jeg tror dette vil endre diskusjonen. Hun sa at industrien «vet» at petroleum i fremtiden vil bli brukt mindre til forbrenning som drivstoff og mer som en komponent i produksjon av for eksempel plast. Bare oljeselskaper som klarer å produsere olje til lavest kostnad og med lavest utslipp vil kunne forbli konkurransedyktige, sa Blindheim.

«Som bransje kan vi bidra til flere utslippsreduksjoner og lavutslipps-nullutslippsløsninger for sektorer som ikke kan elektrifiseres,» la Blindheim til. Hun mener IEAs nye «veikart» for å netto nullutslipp innen 2050 peker på mange teknologiske løsninger og muligheter som norsk oljeindustri allerede er i ferd med å utvikle, som havvind, fangst og lagring, karbon- og utslippsfri hydrogenproduksjon fra naturgass.

«Sterkt og tydelig signal»
Norske klima- og miljøledere applauderte IEA-rapporten og kalte den spesielt viktig siden IEA tradisjonelt har jobbet med oljeindustrien, ikke mot den. – Dette er et sterkt signal fra IEA til verdens nasjoner, sier Frode Pleym i Greenpeace Norge. «De har aldri sagt dette så tydelig før, at leting ikke lenger er en sentral premiss. Dette burde være en skikkelig vekker for norsk oljepolitikk.

Sjeføkonomen i Norges nasjonale arbeidsgiverorganisasjon, NHO, var blant dem som ble overrasket over brutaliteten i IEA-rapporten, mens den norske delen av WWF, lenge bekymret for farene arktisk oljeboring og produksjon utgjør for dyrelivet, hevdet at rapporten var «nok en spiker i kista» for regjeringens pro-olje-argument. – Det er på tide at de parkerer arktiske virksomheter en gang for alle, sa Ragnhild Waagaard fra WWF til næringslivsnyhetstjenesten. E24. Hun mener også at IEA-rapporten endrer premissene for oljedebatten.

Bjørnøya, Arktis

Greenpeace og andre miljøgrupper har demonstrert mot oljeleting og produksjon i årevis, spesielt i Arktis. Nå er de lettet over at selv IEA krever stenging av alle nye olje- og gassfelt. FOTO: Greenpeace

Hauge fra Bellona sa at han ikke tror at ledende norske politikere, opptatt av mer økonomisk vekst og jobbskaping, ønsker å lytte til IEAs signaler om at flere oljefelt og mer gass ikke vil være nødvendig i en nullutslippsverden. Det første svaret fra Norges «regjeringspartier» bekreftet dette.

Høyres oljeminister Tina Bru, som i utgangspunktet ikke ønsket å la seg intervjue om rapporten, påpekte senere at norsk oljeindustri forble blant de «reneste» i verden og at dens teknologi ville være nødvendig i årene som kommer. Hun sa at regjeringen var «forberedt» på at verden dramatisk skulle redusere forbruket av kull, olje og gass. Norske oljeselskaper til havs vil imidlertid fortsatt være viktige for utviklingen av sektoren for fornybar energi, som for eksempel vindturbiner til havs.

«Hvis dette veikartet (IEA) blir en realitet, vil det selvsagt påvirke norsk olje- og gassproduksjon,» innrømmet hun, «samt oljeselskapenes interesse for å finne nye kilder til olje. olje». Hun mener imidlertid at «det ikke ville gjort noen forskjell fra et globalt ståsted» om Norge nå stopper sin oljeutbygging. «Tvert imot, vi kan miste den viktige teknologien og ferdighetene vi trenger for økonomisk omstilling,» sa hun, og satte i gang et kreativt forsvar for den fortsatte ekspansjonen av oljeindustrien.

«Ingen grunn» til å stoppe oljeleting
Ikke overraskende ser heller Høyres tidligere regjeringspartner, det høyreorienterte Fremskrittspartiet, «ingen grunn» til å stoppe oljeleting og produksjon eller endre norsk oljepolitikk nå. Senterpartiet har også lenge støttet oljenæringen. – Det første som må fases ut er kull, sier Terje Halleland, energipolitisk talsperson for Fremskritt. E24. «Dette vil øke etterspørselen etter olje, men fremfor alt etter gass.» Hvis Norge sier nei til mer eksport eller pålegger andre produksjonsbegrensninger, sa Halleland, «vil det få alvorlige konsekvenser for sektoren.

– Jeg tror det beste som kan skje for Norge er at vi opprettholder den oljepolitikken og operasjonene vi har, la han til. «Det er viktig å planlegge for en grønn omstilling, men nå er det så mange forskjellige prosjekter på gang at det ikke er noe vi kan gjøre som reduserer sjansene deres for å lykkes. «

Espen Barth Eide, tidligere forsvars- og utenriksminister i Arbeiderpartiet som nå er hans energipolitiske talsperson, ser heller ikke noe behov for å endre Norges oljepolitikk, til tross for oppfordringer fra USA AIE om å stoppe leting og investeringer i nye oljefelt. FOTO: Stortinget

Espen Barth Eide, stortingsrepresentant og Ap-talsperson for energipolitikk, ser heller ingen grunn til å stoppe letingen. Han berømmet IEA og sa at rapporten sendte en «kraftig» melding, men Eide sa til avisen Dagens Næringsliv (DN) at dette ikke vil endre Aps egen oljepolitikk eller synet om at «vi i Norge ikke skal sette en politisk mandat dato» for å stoppe leting.

– Jeg mener vi bør opprettholde målet om en sunn oljepolitikk som forstår de nye trendene og først og fremst bygger broer til det vi skal gjøre videre, sa han og refererte til når norsk olje tar slutt. Han sa også at det var viktig å ikke «overinvestere» og deretter ende opp med dyre «strandede eiendeler» fra leteprosjekter som verken produserte olje eller gass. Norge subsidierer for tiden letekostnadene til oljeselskapene på en kontroversiell måte.

Andre, inkludert flere aviskommentatorer, anklaget politikere for å stikke hodet i sanden. «Norge må si «nei» til nye olje- og gassfelt», skrev avisens finansredaktør, Terje Erikstad. Dagens Næringsliv (DN). «Ingen nye prosjekter skal godkjennes etter 2021.» Viktigst av alt, hevder han, vil det å oppfylle klimamålene ha positive effekter i en verden som ikke lenger trenger så mye olje.

Greenpeaces Pleym var tydelig enig: «Politikere har ignorert klimaforskere for lenge, men de bør ikke ignorere IEA. «

newsinenglish.no/Nina Berglund

Related Videos

Leave a Comment