Home » Norge forlater nullrente: den første rentehevingen siden kroneepidemien

Norge forlater nullrente: den første rentehevingen siden kroneepidemien

by Russell Crowe

Den norske sentralbanken har varslet at hovedrenten beveger seg bort fra nulllinjen for første gang siden utbruddet av kronekrisen. Da krisen begynte, ble den redusert til 0,00 prosent og har holdt seg der siden. Men nå setter Norges Bank opp styringsrenten til 0,25 prosent (her samtalen som pågår). Økonomisk normalisering betyr at man også må normalisere sin pengepolitikk, det samme er sentralbanksjefens nåværende erklæring. Basert på dagens vurdering av utsiktene og risikobalansen, er det svært sannsynlig at referanserenten økes ytterligere i desember.

Gjenåpningen av selskapet har ført til en betydelig bedring i norsk økonomi, ifølge Norges Bank, og den økonomiske aktiviteten er nå over pre-pandeminivået. Arbeidsledigheten har fortsatt å synke og kapasitetsutnyttelsen ser ut til å nærme seg normale nivåer. Den underliggende inflasjonen er lav, men økt aktivitet og lønnsvekst vil bidra til å drive inflasjonen mot 2 % inflasjonsmålet.

Utviklingen av den norske referanserenten de siste fem årene:


kilde: tradingeconomics.com

Les og skriv kommentarer, klikk her

Related Videos

Leave a Comment