Home » Norge er sunnest for barn | Nåværende verden | DW

Norge er sunnest for barn | Nåværende verden | DW

by Russell Crowe

«A Future for the World’s Children» er tittelen på FN-studien, der eksperter omhyggelig sammenlignet data fra hele verden om helse, utdanning og ernæring. Resultatet: Helt nord i Europa er det de sunneste levekårene og de beste sjansene for velstand for ungdom, ettersom Norge topper indeksen som nettopp er publisert. Sør-Korea, Nederland, Frankrike og Irland inntar også de øverste plassene – alle rike land. Tyskland ligger på 14. plass.

Medformann Clark: «Signs Point to Steps Back»

Ifølge undersøkelser lider imidlertid barn i mange afrikanske land av dårlige levekår, spesielt jenter og gutter i land som er plaget av vold og konflikter. Dette er det verste for ungdom i Den sentralafrikanske republikk, som kommer på 180. og siste plass av alle de undersøkte landene. Tsjad kom på 179. plass, Somalia på 178. plass.

Negative poeng for CO2-utslipp

Samlet sett sier studiens forfattere at ingen land i verden beskytter helse, miljøforhold og fremtidsutsikter til barn tilstrekkelig. Miljøforringelse, fedme, alkoholmisbruk og tobakksbruk regnes som risikofaktorer. Den positive ytelsen til vestlige industrialiserte land er også tåkete av de høye utslippene per innbygger av klimaskadelig karbondioksid.

Dersom denne faktoren tas i betraktning, ville den norske lederen kun innta 156. plass i indeksen. I følge denne rangeringen ville Nederland komme til 160. plass og Tyskland til 161. plass. På grunn av deres lave utslipp inntar Burundi, Tsjad og Somalia førsteplassen.

Den sentralafrikanske republikk: sjenert jente i kirken

Jenter i Den sentralafrikanske republikk: dårlige levekår

De høye utslippene ville true fremtiden til alle barn i verden, advarer forfatterne av studien, der Verdens helseorganisasjon WHO, barnehjelpeorganisasjonen UNICEF og magasinet deltok.spesialist «The Lancet». – Mens noen av de fattigste landene har de laveste CO2-utslippene, er mange utsatt for de alvorligste effektene av et raskt skiftende klima, sier Awa Coll-Seck, senegalesisk statsminister og medformann for studiekommisjonen.

Ekspert anbefalinger

«Det har vært forbedringer i helsen til barn og unge de siste 20 årene, men ting går ingen vei, og tegnene peker på et tilbakeslag,» sa kommisjonens medformann, den tidligere statsministeren, New Zealand Helen Clark. «Land må ikke bare ta vare på sine mindreårige i dag, de må også sørge for at de beskytter verden de overlater til barna sine.» Blant annet anbefaler forfatterne snarest å stanse CO2-utslipp, inkludert mindreårige i politiske vedtak, og skjerpe reklamerestriksjoner.

AR / kle (epd, kan, dpa)

Related Videos

Leave a Comment