Home » Norge er en stor vinner i gasskrisen i Europa

Norge er en stor vinner i gasskrisen i Europa

by Russell Crowe

Vest-Europas største olje- og gassprodusent Norge registrerte sin høyeste eksport noensinne i september, og naturgasseksporten registrerte rekordverdi mens Europa kjemper for å sikre forsyninger av gass til vinteren.

Norges totale vareeksport nådde rekordhøye 15,5 milliarder dollar (129,5 milliarder NKr) forrige måned ettersom verdien av naturgasseksporten ble syvdoblet fra september 2020, Statistisk sentralbyrå bemerket denne måneden. Rekordverdien på gasseksporten er et resultat av rekordhøye drivstoffpriser i september og svært lave priser i september i fjor, ifølge statistikkbyrået.

I volum økte Norges naturgasseksport med 8 % forrige måned sammenlignet med september 2020.

Norge, Europas nest største gassleverandør etter Russland, er øke gassleveransene denne vintersesongen, etter at Equinor ble klarert for å øke gasseksporten fra Oseberg- og Troll-feltene.

– Produksjonstillatelsene gjør at vi kan produsere mer gass fra disse to viktige feltene denne høsten og hele vinteren. Vi mener dette er på tide siden Europa står overfor et eksepsjonelt stramt naturgassmarked, sier Helge Haugane, Senior Vice President Gas & Power.

Eksporten av råolje ut av Norge doblet seg i verdi i september sammenlignet med samme måned i fjor, viser data fra Statistisk sentralbyrå. Imidlertid falt råoljeeksporten i september sammenlignet med august 2021.

Norge vil fremover fortsette å utvikle sin olje- og gassindustri under den nye mindretallsregjeringen ledet av Ap-leder Jonas Gahr Stoere.

Norge vil fortsette å gi tillatelser til olje- og gassleting på det norske platået og vil beholde dagens oljeauksjonssystem, sa regjeringen. I løpet av de neste fire årene – under regjeringens funksjonstid – vil mest leteaktivitet finne sted i modne områder på platået.

– Vi vet hvor viktige våre olje- og gassinntekter og vår oljeformue er for utviklingen av velvære, sa den nye energi- og oljeministeren Marte Mjos Persen. Bloomberg i et intervju denne uken.

Av Tsvetana Paraskova for OilUSD

Mer å lese om Oil Octobers:

Related Videos

Leave a Comment