Home » Norge avslutter nullrentepolitikken og hever styringsrenten til 0,25 %

Norge avslutter nullrentepolitikken og hever styringsrenten til 0,25 %

by Russell Crowe

Ytterligere renteøkninger vil følge

Norge avslutter nullrentepolitikken og hever styringsrenten til 0,25 %

Torsdag 23.09.2021 | 20:37

Landets sentralbank hevet torsdag rentene til 0,25 % – et trekk som allerede var ventet. Sentralbanken varslet også ytterligere renteøkninger i nær fremtid.

Norge er nå det første landet i den såkalte G10-gruppen som har hevet styringsrenten igjen siden starten av pandemien. Dette er de ti mest omsatte valutaene i verden. US Fed og European Central Bank (ECB) har så langt holdt rentepolitikken lav.

Norges sentralbank begrunnet denne beslutningen torsdag med en tilbakegang til normaliteten i økonomien. Det er derfor også «hensiktsmessig å foreta en gradvis normalisering av pengepolitikken». Det skandinaviske landet har overlevd korona-pandemien relativt godt, og økonomien har allerede kommet tilbake til nivået før krisen.

Sentralbanken økte også Norges økonomiske utsikter noe i år til 3,9 % vekst og for året fremover litt tydeligere til 4,5 %.