Home » Nordområdene flyttet fra sin utenrikspolitiske vugge til et kommunalt omsorgshjem for eldre

Nordområdene flyttet fra sin utenrikspolitiske vugge til et kommunalt omsorgshjem for eldre

by Edvard Munch

Ikke uventet sier Støre de riktige tingene. Det er knapt en nyhet i det hele tatt. Det er som forventet. En forventning han selv har skapt.

Akkurat som tidligere skiløper Bjørn Dæhlie skapte nasjonale forventninger før han ble skatteflyktning.

Det nye er at fremtidens nordområdepolitikk skal utformes om en hvitbok om bygdepolitikk. Med det agrariske Senterpartiet godt representert i regjeringskoalisjonen er dette kanskje ikke en uventet politisk salto. Nordområdepolitikken har forlatt sin utenrikspolitiske vugge og flyttet inn i en kommunal omsorgsbolig for eldre. En der kommune- og fylkesgrenser betyr mer enn internasjonalt samarbeid.

Jonas Gahr Støre viste til en rekke av sine faglige statsråder; de fleste, om ikke alle, fra hans eget parti, da han beskrev fremtidige initiativ i nord. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og hans betydning ble ikke nevnt.

Kanskje Vedum allerede har brukt alle pengene sine på strømtiltak og å reversere politiske reformer. På et dypere plan handler dette imidlertid om hvordan Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har helt ulike tilnærminger til sin forståelse av nordområdene. For Vedums Senterparti handler – ifølge partiprogrammet – om tradisjonell distriktspolitikk, mens Støre og hans Arbeiderparti setter nordområdene inn i en internasjonal sammenheng.

Og det er der nord hører hjemme.

Tomt tomrom på grensen

Derfor handlet Støres nordområdetale om sikkerhetspolitikk, om internasjonale avtaler, og om internasjonale investeringer i nordnorsk næringsliv. Han understreket betydningen av EØS. Ikke som et problem, slik hans regjeringskoalisjonspartner ser det, men som en løsning.

Jonas Gahr Støres tale var ett langt argument for hvorfor nordområdepolitikk er noe ganske annet enn distriktspolitikk, men han konkluderer likevel med at løsningene finnes i en whitepaper om nettopp det – distriktspolitikk.

I et High North News-intervju oppsummerer Støre selv utfordringen slik:

«Vi kan ikke etterlate et tomt tomrom på grensen til Russland og Arktis.»

Nei vi kan ikke. Ikke bare av hensyn til Finnmark, men av hensyn til hele nasjonen.

Related Videos

Leave a Comment