Home » Nordlink kraftlinje for Norge er offisielt i drift

Nordlink kraftlinje for Norge er offisielt i drift

by Russell Crowe

Nordlink-kraftledningen, over 630 kilometer lang, mellom Norge og Tyskland er offisielt satt i drift. Etter flere måneders prøvedrift ble linjen satt i drift for noen uker siden.

Den grønne kabelen regnes som en milepæl

Nordlink er en av de lengste sjøkablene i verden. For første gang kobler den sammen Tysklands og Norges strømnett. Kabelen ble lagt for rundt to milliarder euro mellom den norske landsbyen Tonstad og byen Wilster i Schleswig-Holstein.

Den såkalte grønne kabelen regnes som en milepæl i energiomstillingen. Det gir Norge tilgang på tysk vindenergi og til gjengjeld Tyskland tilgang på energi fra Norges enorme vannkraftverk. På denne måten må svingningene av fornybar energi i nettene balanseres. Med en kapasitet på 1400 megawatt kan mer enn 3,6 millioner husstander forsynes med strøm.

Merkel etterlyser mer fart i utbyggingen av strømnettet

Ved den offisielle åpningen snakket kansler Angela Merkel om en milepæl for moderne energiforsyning i Europa. Men han etterlyste også mer fart i å bygge ut strømnettet.

Altmaier snakker om et vendepunkt

Forbundsøkonomiminister Peter Altmaier beskrev starten på Nordlink som et vendepunkt. For første gang vises det at en sikker strømforsyning er mulig døgnet rundt med fornybare energier. Fornybar energi alene har klart å holde strømnettet stabilt. Dette er noe som får verdensomspennende oppmerksomhet.

Related Videos

Leave a Comment