Home » NordLink: «Grønn kabel» mellom Tyskland og Norge i drift

NordLink: «Grønn kabel» mellom Tyskland og Norge i drift

by Russell Crowe

NordLink-partnerne TenneT, Statnett og KfW har nå overtatt overføringssystemet for høyspent likestrøm (HVDC) mellom Norge og Tyskland. Overtakelsen av omformerprodusenten Hitachi ABB Power Grids betyr den vellykkede overgangen fra testfasen til driftsfasen.

Den lengste sjøkabelforbindelsen i verden

Den 623 km lange overføringen av høyspent likestrøm (HVDC) er den lengste elektriske undersjøiske kabelforbindelsen i verden. Den forbinder Tonstad i Norge og Wilster i Tyskland. Koblingen mellom det norske og det tyske energimarkedet skal bidra til forsyningssikkerhet, garantere stabile energipriser og samtidig øke andelen fornybar energi i energimiksen.

NordLink er en forbindelse mellom trefasenett i Tyskland og Norge. På grunn av lengden på banen og den høye overføringskapasiteten, brukes likestrøm for overføring med lavt tap. De to kablene (pluss- og minuspoler) kobles til omformerstasjoner i hver ende. Konverterstasjoner ble bygget i Wilster (Schleswig-Holstein) og Tonstad (Sør-Norge). På disse stedene konverteres elektrisiteten fra likestrøm til trefasestrøm (eller omvendt, avhengig av overføringsretningen) og føres inn i det tyske eller norske trefasede overføringsnettet for å forsyne husholdninger og bedrifter med grønn strøm.

Related Videos

Leave a Comment