Home » Nazisme og rasisme i norsk valgbevegelse

Nazisme og rasisme i norsk valgbevegelse

by Russell Crowe

Alliansepartiet ble stiftet i 2016 av Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som ble kjent i Norge som tilhenger av Donald Trump. De over 3000 stemmene Alliansen fikk ved Stortingsvalget i 2017 gjorde at den kunne støtte et parti på til sammen 1,2 millioner kroner fram til i år. I forkant av det norske stortingsvalget i høst skiftet partiet navn til Allianse – Alternativ for Norge.

På partiets lister i forkant av valget står personer med tilknytning til nazistiske organisasjoner som den norske avdelingen av den nordiske motstandsbevegelsen, står han i en Filter Nyheter magasin anmeldelse.

På spørsmål om Hans Jørgen Lysglimt Johansen registrerte organiserte nazister fra den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens valgliste, svarer han til Filter Nyheter «kanskje» og legger til at han ikke har noe problem med det.at så lenge «det de sier er riktig».

«Det spiller ingen rolle hva de har for forhold eller medlemskap eller hva som helst, det er ikke det viktigste,» sa han.

Samtidig som Lysglimt Johansen integrerer nazismen i norsk partipolitikk, bruker han gutter helt ned i 15-16-årsalderen til å drive valgkampen sin.

Filter Nyheter har hatt tilgang til lukkede diskusjonsgrupper i miljøet rundt Alliansen-partiet de siste månedene og kan nå avsløre hvordan Hans Jørgen Lysglimt Johansens parti siden 2021 har blitt en arena for norske tenåringer og gutter i de rundt tjue. Men også eldre og etablerte nazister, blant annet med tilknytning til den nordiske motstandsbevegelsen, er aktive i chatten der voldsromantikk, nazisme og grov rasisme sprer seg mot jøder, svarte, muslimer med flere.

Plattformen omtales som «den offisielle Alliance-serveren på Discord» og bruker partilogoen som symbol samt lenker til partiet og Lysglimt Johansens offisielle nettsider og kanaler.

Øk bevisstheten før valget

Hans Jørgen Lysglimt Johansen hevder at serveren ikke er koblet til festen, men deltar i diskusjoner i lukkede chatterom. Filter Nyheters gjennomgang viser at han overbeviser blant andre en gruppe unge menn til å sette i gang en anonym e-postkampanje mot ansatte ved Antirasistisk Senter, et uavhengig senter som bekjemper rasisme og diskriminering i Norge.

Han prøver å få ungdom til å kopiere en kampanje i regi av Antirasismesenteret, men utveksler bilder av mørkhudede mennesker med hvite og endrer budskapene. Målet er å opprøre de ansatte og få oppmerksomheten til alliansens media. Men Hans Jørgen Lysglimt Johansen ønsker ikke at navnet hans skal synes i kampanjen mot personalet.

– Jeg oppfordrer til ikke-vold, vi er helt fredelige, dette er bare informasjon. Vi er en demokratisk og fredelig organisasjon. Så å sende e-post til Antirasistisk Senter er fantastisk, ja, bra, sier han til Filter Nyheter.

Lysglimt Johansen kaller selv de unge mennene for «Alliansens ungdom». Ifølge Filter Nyheter er det en ungdomsgjeng som blir presset av partilederen til å ta hensyn til ham før høstens valg.

svenske forbindelser

Det er ingen tilfeldighet at Hans Jørgen Lysglimt Johansen kaller sitt parti Allianse – Alternativ for Norge. Expo-gjennomgangen viser at for ham er Alternativ for Sverige, AFS, et forbilde. Selv er han lagt til som medlem av tidligere partirepresentant William Hahne i en AFS lukket gruppe på Facebook med noen hundre medlemmer. Gruppen er et forum for aktivister, valgarbeidere og partirepresentanter.

Ved det svenske valget 2018 støttet Hans Jørgen Lysglimt Johansen AFS i partiets valgkamp. Han var til stede i Sverige og delte ut flygeblader og stemmesedler i partiklær, også utenfor det svenske riksdagen. Og på sosiale medier sees han håndhilse på svensk partileder Gustav Kasselstrand og andre partirepresentanter.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen deltok også på AFS-vaken i Stockholm, i september 2018. Også i denne sammenhengen ser vi han posere sammen med Kasselstrand.

Related Videos

Leave a Comment