Home » Minamata-partier utarbeider første detaljerte nasjonale rapporter | Nyheter | SDG kunnskapssenter

Minamata-partier utarbeider første detaljerte nasjonale rapporter | Nyheter | SDG kunnskapssenter

by Edvard Munch

Det fjerde møtet i Partskonferansen (COP-4) møtes i to deler for å sikre at Minamata-konvensjonen om kvikksølv kan fortsette å fungere, ettersom gjeldende budsjett og arbeidsprogram utløper ved utgangen av 2021.

Minamata er den «yngste» multilaterale miljøavtalen (MEA) og har en vugge-til-grav-tilnærming for å beskytte menneskers helse og miljøet mot kvikksølvforurensning.

Det første segmentet av COP-4 fant sted praktisk talt fra 1. til 5. november 2021, med omtrent 1000 deltakere. Partene kunne vedta de to mest presserende vedtakene:

  • konvensjonens arbeidsprogram og budsjett for 2022 – som gjør det mulig for sekretariatet å fortsette å støtte partene til å overholde juridisk bindende forpliktelser i konvensjonen; og
  • avtale 21.–25. mars 2022 som datoene for den andre delen av møtet, som skal holdes personlig i Bali, Indonesia.

Deltakerne diskuterte også tre andre presserende spørsmål, og startet med nasjonale rapporter. De første detaljerte nasjonale rapportene fra partene forventes innen 31. desember 2021. Utarbeidelsen av hver rapport vil kreve «dybdegående teknisk ekspertise samt koordinering mellom det som ofte vil være flere departementer». Under møtet la sekretariatet frem utkast til veiledning for Partene.

En annen diskusjon fokuserte på finansiering av konvensjonen, spesielt gjennom den åttende påfyllingen av Global Environment Facility (GEF). Partene understreket viktigheten av GEF for å støtte implementeringen av Minamata-konvensjonen ved å hjelpe land med å overholde dens forpliktelser. GEF-bidrags- og mottakerland oppfordret GEF til å øke ressursallokeringen til sitt fokusområde for kjemikalier og avfall under GEF-8.

Til slutt vendte partene seg til et krav i konvensjonen om at dens effektivitet skal vurderes senest seks år etter at den trådte i kraft, som fant sted i 2017. COP-4 er derfor fristen for konvensjonens effektivitetsevaluering. Under det første segmentet av COP-4 rapporterte sekretariatet om intersesjonelle konsultasjoner om vurderingen, potensielle indikatorer og utkast til retningslinjer for overvåking av kvikksølv og kvikksølvforbindelser. Basert på dette intersesjonelle arbeidet foreslo Norge og Canada en måte å etablere et rammeverk for den første effektivitetsgjennomgangen.

Flere partier, spesielt Latin-Amerika og Karibia, og Afrika, sa at pandemien hadde forhindret deres meningsfulle deltakelse i intersesjonelle konsultasjoner. Afrikanske land bemerket også vanskeligheter med regional koordinering, og ba om støtte til en ekstra dag med regionale konsultasjoner rett før det personlige segmentet av COP-4.

Sekretariatet vil fortsette å legge til rette for utvekslingen om effektivitetsvurderingen frem til COP-segmentet på Bali. [Earth Negotiations Bulletin coverage of COP 4]

Related Videos

Leave a Comment