Home » Miljøpsykologi – De som bor ved havet er friskere

Miljøpsykologi – De som bor ved havet er friskere

by Edvard Munch

Utsikt mot horisonten, salt spray, solsprut som danser på vannet og den karakteristiske rytmiske lyden som beroliger sjelen, kan føre til indre stillhet og energi til kroppen: slike faktorer skaper det velkjente begjæret etter havet. Et forskerteam bekrefter at opplevelse av kystbeboere, strand- og båtferierende: sjøluft og sjøvann har en helbredende effekt.

Folk føler seg sunnere når de bor nær havet, eller i det minste tilbringer tid ved havet.Dette er resultatet av en undersøkelse utført av wienermiljøpsykologer blant mer enn 15 000 mennesker i 15 land. Som forskerne i tidsskriftet «Jord- og miljøkommunikasjon» rapporten er denne selvopplevde helsen uavhengig av land og inntekt.

«Havet vasker bort alt ondt,» sa den greske dramatikeren Euripides, som trakk seg tilbake til en hule med vakker havutsikt på øya Salamis for å skrive skuespillene sine. Så, på 1600-tallet begynte engelske leger å tro at havbading og kystvandringer var bra for helsen, og ved midten av 1700-tallet var termalbad og sjøluft kjent som helsemål forbedret helse blant Europas rikeste innbyggere. .

Ulikhetene mellom rik og fattig vedvarer

Som en del av et EU-prosjekt der havets muligheter og risiko for menneskers helse studeres, teller forskere ledet av Sandra Geiger fra Environmental Psychology Working Group ved Universitetet i Wien mer enn 15 000 mennesker i de 14 europeiske landene i Belgia, Bulgaria, Tyskland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Storbritannia, Tsjekkia og Australia ble spurt om deres mening om ulike aktiviteter til sjøs og deres helse.

«Det er utrolig å se så ensartede og klare mønstre på tvers av de 15 landene. Alle ser ut til å ha godt av å være nær havet, ikke bare de velstående,» oppsummerte Geiger i en sending. «Hyppighet av kystbesøk er positivt assosiert med bedre helsestatus, uavhengig av inntekt,» skriver forskerne i sin artikkel. Geiger påpeker at helse påvirkes og betinges av mange ulike faktorer og at havet er «en av disse mange faktorene, men ikke et universalmiddel».

Havet kan imidlertid ikke redusere helseforskjellene som råder mellom høye og lave inntekter. «For beslutningstakere tyder resultatene på at offentlig tilgang til kysten kan gi klare helsemessige fordeler,» påpeker studieforfatterne. De bør imidlertid ikke forvente at dette vil redusere eksisterende ulikheter med mindre politikken er rettet mot lavinntektsgrupper.

Geiger påpeker at innbyggere i landlåste land også i det minste delvis kan ha nytte av havet, for eksempel når de tilbringer ferien der. Den forutsetter også en like sterk kobling mellom ferskvannsforekomster som innsjøer og dammer og bedre helse. For å støtte dette, studerer miljøpsykologisk arbeidsgruppe for tiden sammenhengen mellom ferskvann og helse. i en oppfølgingsstudie i Østerrike.(ap/øst)

Related Videos

Leave a Comment