Home » Mer enn 570 hvaler fanget og drept i år

Mer enn 570 hvaler fanget og drept i år

by Russell Crowe

Oslo. I Norge er det drept over 570 vågehval i løpet av årets hvalfangstsesong. Ifølge den siste fangstrapporten fra den norske fiskeriorganisasjonen Råfisklaget ble det fanget totalt 575 sjøpattedyr. En talsperson for Fiskeridepartementet i Oslo bekreftet at dette tallet som ble rapportert forrige uke er foreløpig den siste verdien. Ifølge en forskrift fra fiskeriforvaltningen ble hvalfangstsesongen avsluttet mandag – så antallet kan øke litt.

Sammenligner man tidligere verdi med antall fangster tidligere år, er det den høyeste siden 2016. Fiskeridepartementet hadde som tidligere år satt en maksimal fangstkvote på 1 278. Antall faktisk drepte dyr er fortsatt godt under kvoten. Året før var det endelig 503 eksemplarer.

«Helt utilgivelig»

Norge vil forbli det øverste hvalfangstlandet i 2021 og vil legge Japan og Island langt bak seg, meldte hvalvernorganisasjonen Whale and Dolphin Conservation (WDC) mandag. Offentlig etterspørsel etter hvalkjøtt er synkende. Kommersielt dreping av hvaler er «absolutt utilgivelig», også på grunn av deres viktige rolle i havene, sa Astrid Fuchs, WDCs hvalbeskyttelsesekspert. «Slakting av så mange store hvaler er i hovedsak økocid – en forbrytelse mot naturen.»

Jakt på vågehval, også kalt vågehval, er en gammel tradisjon i det skandinaviske landet, men det drives kun av noen få fiskere. Tidligere i år understreket Fiskeridepartementet at det dreier seg om retten til å bruke naturressursene på en bærekraftig måte. Dyrerettighetsaktivister ser det veldig annerledes. De ber om en umiddelbar slutt på hvalfangsten.

Kommersiell hvalfangst har vært gjenstand for et moratorium siden 1986, noe Norge hadde motsatt seg. Få land jakter fortsatt hval i dag, inkludert Japan og Island. Hvaler fanges også på Færøyene, en del av Kongeriket Danmark, som nylig traff overskriftene med slakting av mer enn 1400 delfiner.

Related Videos

Leave a Comment