Home » Magdalena Andersson tar imot Norges statsminister Jonas Gahr Störe

Magdalena Andersson tar imot Norges statsminister Jonas Gahr Störe

by Russell Crowe

Statsminister Magdalena Andersson (S) åpnet pressekonferansen med å fordømme den russiske invasjonen av Ukraina. De to statsministrene brukte store deler av møtet på å diskutere Russlands brutale aksjon mot Ukraina og dets sivilbefolkning.

– De ansvarlige må stilles til ansvar, sier Magdalena Andersson.

Begge land er enige om at Russlands handlinger bør etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Sverige vil også støtte ICCs påtalemyndighet, både økonomisk og med eksperter, meddeler Magdalena Andersson.

– Vi er enige om å fordømme denne krigen i strid med folkeretten, hvor vi nå ser tydelige spor av krigsforbrytelser og alvorlige brudd på folkeretten. Vi støtter FN i etterforskningen av sivile drap for å identifisere muligheter for å stille militære og politiske ledere til ansvar, sier Jonas Gahr Störe.

Det er et før og et etter 24. februar, gjentok de to statsministrene under pressekonferansen og mener at Europa er i en ny sikkerhetspolitisk situasjon som truer internasjonal fred.

Inngående forsvarssamarbeid

– Det kan være en konflikt som varer lenge, en ny fastfrosset konflikt i Europa, tror Jonas Gahr Störe.

Under pressekonferansen kunngjorde de to statsministrene sin intensjon om å utdype forsvarssamarbeidet. Magdalena Andersson har blant annet invitert Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin med Jonas Gahr Störe til et møte for å diskutere sikkerhetspolitikk i sommer.

– Målet er å ivareta vår felles sikkerhet, sier Magdalena Andersson.

– Magdalenas initiativ til et dyptgående finsk, svensk og norsk samarbeid går faktisk tilbake til 2006, 2007 og 2008. Det er en vakker og viktig utvikling, sier Jonas Gahr Störe.

Svensk diskusjon om NATO

Foruten Russlands invasjon av Ukraina, diskuterte Andersson og Gahr Störe det nære forholdet mellom Sverige og Norge, grensespørsmål og konsekvensene av koronapandemien. De diskuterte også samarbeid mellom landene på områder som grønn industri og endring.

Magdalena Andersson sier hun også informerte sin norske kollega om NATO-diskusjonen i Sverige.

To tidligere S-ledere og statsministre, Göran Persson og Stefan Löfven, har tidligere i intervjuer uttrykt innvendinger mot et mulig svensk kandidatur til NATO.

– Den svenske regjeringen og jeg tenker hele tiden på hva som er tryggest for Sverige i hver enkelt situasjon og nå har vi en ny sikkerhetspolitisk situasjon etter 24. februar, sier Magdalena Andersson.

Hun understreker at hun som statsminister først vil ha den nye analysen av sikkerhetspolitikken – som skal være ferdig innen 31. mai – før en beslutning tas.

– Det er bra at det er en debatt i Sverige og at det er ulike stemmer i denne debatten, sier Magdalena Andersson.

Related Videos

Leave a Comment