Home » Liberale vil forby alle sekteriske uavhengige skoler

Liberale vil forby alle sekteriske uavhengige skoler

by Liv Ullmann

Nå går de liberale ut og etterlyser totalstopp av friskoler med sekterisk fokus. Han melder Svensk radio Ekot. Svenske sekteriske uavhengige skoler, inkludert kristne, vil bli stengt i løpet av neste periode, ifølge partiets nye holdning.

– Vi ser at dette er et ledd i å styrke hele det autonome skoleverket, ivareta valgfriheten. Men å praktisere religion og lære en spesiell religion, ha den karakteren, må du løse det på en annen måte som forelder. Det er mange utmerkede søndagsskoler, forteller partileder Johan Pehrson til Ekot.

Regjeringen ønsker å innføre forbud mot å opprette nye skoler med sekterisk fokus fra 2024 og forbud mot å utvide virksomheten til eksisterende frittstående religiøse skoler. Ifølge Ekot er det imidlertid tvilsomt at utdanningsminister Lina Axelsson Kihlblom rekker å legge frem et lovforslag om saken før valget.

Så langt har de liberale hatt samme posisjon som regjeringen i saken, men nå har et stort sett enstemmig partiråd støttet partileder Johan Pehrsons linje om å fullstendig forby sekteriske friskoler innenfor rammen av det svenske skolesystemet.

Skoler med spesiell minoritetsprofil bør imidlertid tillates, som jødiske, mener partiledelsen.

Den liberale ledelsen mener at deres forslag er forenlig med de internasjonale konvensjonene som Sverige har signert og at dette ikke har noe med religionsfrihet å gjøre.

Men det holder ikke presidenten i Kristelig friskoleråd, Jan Rosman.

– Det er egentlig ikke sant. Det ville absolutt være et brudd på religionsfriheten, sa han til Världen i dag.

– Hvis et slikt forslag skulle få gjennomslag, ville vi selvsagt anket til EU-domstolen, og der ville det aldri gått igjennom, fortsetter han.

Vi må kunne tenke og tro som vi vil og fortsatt være aktive i det svenske utdanningssystemet, sier Rosman.

– Alt annet er diskriminering av troende. Venstre ønsker å profilere seg som det ledende auksjonarius-partiet og få stemmer for å være mot religion generelt. Det er en slags populisme.

Jan Rosman vil gjerne at politikerne tar ansvar for å sikre barn og unges frihet til utøve sin tro, i stedet for bare å snakke om frihet fra Religion.

Den liberale tilnærmingen den har fått kritikk fra ulike hold, blant annet Magnus Jacobsson, stortingsrepresentant for KD.

«Liberale ser ikke ut til å være veldig liberale. Det er innenfor kirken menneskerettigheter og demokrati har dukket opp. Å forby uavhengige religiøse skoler er et brudd på disse rettighetene,» tvitret han.

Related Videos

Leave a Comment