Home » Leder for FN: Slik kan verden unngå klimakatastrofe

Leder for FN: Slik kan verden unngå klimakatastrofe

by Liv Ullmann

Klimaet endrer seg foran øynene våre og menneskelige utslipp av klimagasser vil varme opp planeten i mange generasjoner fremover. Det opplyser Verdens meteorologiske organisasjon WMO i forbindelse med FNs organ som publiserer sin årlige rapport «State of the global climate 2021».

I følge WMO slo fire hovedindikatorer for klimaendringer rekordnivåer i fjor: konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, havnivåstigning, global oppvarming og forsuring.

De siste syv årene er de varmeste som noen gang er målt i verden, med en gjennomsnittlig global temperatur på rundt 1,11 grader høyere enn i førindustriell periode. At 2021 «alene» har blitt et av de syv varmeste årene, skyldes ifølge WMO de midlertidige avkjølende effektene av det meteorologiske fenomenet La Niña.

Advarer om katastrofe

Rapporten er ikke annet enn en «dyster klagesang» over menneskets manglende evne til å ta tak i problemet, ifølge FNs generalsekretær.

– Vi må stoppe fossilt brenselforurensning og fremskynde overgangen til fornybar energi før vi setter fyr på vårt eneste hjem, sier han i en videomelding.

Guterres foreslår fem tiltak for å få fart på overgangen. Disse inkluderer bredere tilgang til fornybar energiteknologi, tredobling av private og offentlige investeringer i fornybar energi og avvikling av subsidier til fossilt brensel på omtrent 11 millioner dollar (109 millioner kroner) per minutt.

– Mens folk lider av høye priser ved pumpen, henter olje- og gassindustrien milliarder fra et forvrengt marked. Denne skandalen må stoppe.

Strandhäll kommenterer

Den svenske klimaministeren Annika Strandhäll (S) ble bedt om å kommentere Guterres uttalelse på en pressekonferanse.

– Det er noen som argumenterer for at vi bør sende det svenske klimabudsjettet til Kina fordi Sveriges andel av de totale utslippene er så små. Men hvis alle tenkte slik og ikke tok ansvar for utslippene sine, ville katastrofen komme raskere. Ambisjonen til denne regjeringen er at vi skal lede klimaendringene.

Related Videos

Leave a Comment