Home » Kronekrise: Norske statsfond taper milliarder

Kronekrise: Norske statsfond taper milliarder

by Russell Crowe

Status: 18.08.2020 17:36

Det regnes som det største suverene formuesfondet i verden og en sikring for velferdsstaten, men nå er det trussel om turbulens: Det norske statlige formuesfondet har hatt et tap på nesten 18 milliarder euro på grunn av kronekrisen.

Statens fond tapte 188 milliarder kroner (nesten € 18 milliarder) i første halvår på grunn av kronekrisen. Årsaken til dette var tapene i aksje- og eiendomsporteføljene som ikke kan kompenseres av stigende obligasjonspriser, sa det største statsfondet i verden. – Mens markedene tok seg godt tilbake i andre kvartal, ser vi fortsatt betydelig usikkerhet, sier Trond Grande, fondets visedirektør.

Det kan bli uro i høst, avhengig av om pandemien avtar eller eskalerer igjen. «Vi har allerede sett en slags V-formet bedring i finansmarkedene,» sa Grande til Reuters. «Jeg tror det er et lite avvik mellom realøkonomien og finansmarkedene.» Den fulle innvirkningen på enkelte sektorer, som fritid og reise, gjensto å se.

Fondet sikrer velstanden i landet

Norge har investert deler av olje- og gassinntektene til fremtidige generasjoner siden 1990-tallet. Fondet er verdt 1,15 billioner dollar, som er omtrent 214 000 dollar per innbygger. Fondets inntekter ivaretar den norske velferdsstaten. Det har eierandeler i 9 200 selskaper og eier 1,5 % av alle børsnoterte aksjer globalt. Pengene er også investert i obligasjoner og eiendom.

På bedriftsnivå ga teknologiselskapene Amazon, Microsoft og Apple de mest positive bidragene til halvårsresultatene. Motsatt gikk eierandeler i oljeselskapet Shell og bankene HSBC og JP Morgan Chase dårligere.

Avatar

Moderasjon
19. august 2020 • 08:06

Lukk kommentarfunksjonen

Kjære brukere, meldingen har allerede blitt mye diskutert. Alle hovedemnene er gitt. Ingen nye viktige aspekter er lagt til som vil fremme konstruktiv diskusjon. Derfor har vi besluttet å stenge kommentarfunksjonen. Moderasjon

Related Videos

Leave a Comment