Home » Kort om verdensnyheter

Kort om verdensnyheter

by Russell Crowe

Paven ber om hjelp fra migranter i Libya

PAVE FRANCIS gjentok sin appell til det internasjonale samfunnet om å «holde løftene» til flyktninger og migranter i Libya som lider i store leire. Da han snakket med romersk-katolikker som var samlet til Angelus-talen hans på Petersplassen søndag, sa paven at han hørte ropene fra menn, kvinner og barn som vanser under forferdelige forhold i Libya og er utsatt for vold og menneskerettighetsbrudd. – Jeg ber det internasjonale samfunnet holde løftene sine og finne konkrete og langsiktige løsninger for å regulere migrasjonsstrømmene i Libya og i hele Middelhavet, sa han. Dette må inkludere å avslutte praksisen med å returnere migranter samlet i Middelhavet til Libya.

Ikke-terroristiske palestinske grupper, sier britiske veldedige organisasjoner

SEKSTEN britiske veldedige organisasjoner som jobber i Midtøsten har kritisert den israelske regjeringen for å utpeke seks palestinske sivilsamfunnsgrupper som «terrororganisasjoner». Underskrivere – inkludert Amnesty International, Christian Aid, CAFOD, Embrace the Middle East, Oxfam, Redd Barna og Quakers i Storbritannia – sa at de seks gruppene er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med å forsvare menneskerettighetene, støtte barn og yte humanitære tjenester. Veldedige organisasjoner har også oppfordret den britiske regjeringen til å gi offentlig støtte til forbudte organisasjoner.

WCC feirer seks år med barnevern

EN NY rapport fra Kirkenes Verdensråd (WCC) hyllet virkningen av å samarbeide med UNICEF for å forbedre barns liv. I 2015, etter WCC-forsamlingen det året og dens erklæring om å «sette barn i sentrum», etablerte WCC et partnerskap med FNs barneorganisasjon for å gi ressurser til kirker. Dette har igjen ført til produksjon av verktøy for å hjelpe kirker med å beskytte barn, kjempe for klimarettferdighet og fremme ungdoms deltakelse. «Vi er forent av det moralske imperativet om å ta vare på barns velferd,» sa UNICEFs Paloma Escudero. «Søylene i Kirkens forpliktelse til barn – å beskytte barn, klimarettferdighet og fremme barns deltakelse – er de viktigste ingrediensene i fremtiden vi streber etter å oppnå for hvert barn.»

Related Videos

Leave a Comment