Home » Konferanse om Europas fremtid: andre plenumsmøte avsluttet Nyheter

Konferanse om Europas fremtid: andre plenumsmøte avsluttet Nyheter

by Russell Crowe

De 80 representantene for European Citizens «Panels tok plass som medlemmer av plenarmøtet og diskusjonene fokuserte på borgernes ideer fra:

Conference on the Future of Europe er en unik, åpen og inkluderende demokratiøvelse med en flerspråklig digital plattform, hvor alle europeere kan bli enige om hvordan vår felles fremtid skal formes i forskjellige sektorer.


Sitat

Konferansens leder gjorde følgende uttalelse i Strasbourg.

Guy Verhofstadt representerer Europaparlamentet: «Det er stor entusiasme i innbyggerpanelene, forventningene er høye og modellen fungerer. Plenarmøtet må nå finne løsninger på problemene som har blitt reist, i form av en felles visjon for Europas fremtid og konkrete tiltak for EU -reform. EUs politikk må gi resultater «.

Kommentar av Gašper Dovžan, som representerer rådets formannskap: «Titusenvis av innbyggere fortsetter å diskutere Europas fremtid på nasjonale paneler og arrangementer i EUs medlemsstater og på den digitale plattformen. . Plenarmøtet vil diskutere og presentere sine synspunkter på de områdene som er viktigst for dem og uten et forhåndsbestemt resultat. Dette er den første plenumsmøtet for det slovenske formannskapet i rådet, og vi var veldig glade for å kunne ønske representantene for våre partnere på Vest -Balkan velkommen som sentrale aktører som vi deler ansvar med for EUs fremtid. «

Dubravka Šuica, visepresident i kommisjonen, sa: “Dette er et historisk øyeblikk der borgerne for første gang drøfter på samme vilkår som sine folkevalgte på alle nivåer. Ved å bringe innbyggerne til sentrum av europeisk politikk, vil vi styrke våre representative demokratier når vi navigerer mot vår felles fremtid. «


Audiovisuelt materiale

Utdrag er tilgjengelig på Europa via satellittog alt lyd- og videomateriale (inkludert et videooppsummering) kan lastes ned fra Multimediasenter i parlamentet. Det er også en innspilt pressekonferanse med de tre medformennene.


Neste steg

Neste plenum blir avholdt 17.-18. desember. Frem til da vil innbyggerne kunne fortsette å bidra til konferansen på forskjellige måter:

  • Paneler med europeiske borgere møtes online i november. De to første vil fullføre anbefalingene og presentere dem for plenarmøtet i desember.
  • Borgere kan fortsatt bruke den flerspråklig digital plattform utveksle ideer og organisere arrangementer. Disse vil bli inkludert i den tredje delrapporten som er planlagt til desember, noe som igjen vil bidra til de siste innbyggerpanelmøtene og kommende plenarmøter.
  • Nasjonale paneler og arrangementer er fremdeles organisert i medlemsstatene.

Bakgrunn


Om plenarmøtet

Plenarmøtet ble utarbeidet av arbeidsgruppene som holdt sine konstituerende møter på fredag.

Plenarmøtet består av 108 representanter fra Europaparlamentet, 54 fra rådet (to per medlemsland) og tre fra EU -kommisjonen, samt 108 representanter fra alle nasjonale parlamenter, alle med samme vekt, og 108 innbyggere. På grunn av fokuset på den fremtidige konferansen om samfunnsdeltakelse, deltar også 80 representanter for europeiske innbyggergrupper, 27 representanter for nasjonale arrangementer eller samfunnsgrupper (en per medlemsstat) og presidenten for European Youth Forum i diskusjonene. I tillegg deltar 18 representanter for Regionkomiteen og 18 for Den økonomiske og sosiale komité, 6 folkevalgte for de regionale myndighetene og 6 folkevalgte for de lokale myndighetene, 12 representanter for arbeidslivets parter og 8 for sivilsamfunnet. For første gang deltok representanter fra Vest -Balkan som sentrale aktører.


Apropos innbyggerpaneler og den digitale plattformen

Den flerspråklige digitale plattformen har nå 8600 ideer og 14 900 kommentarer fra over 31 000 deltakere samlet. De fire panelene med europeiske borgere holdt sine første møter der rundt 800 innbyggere fra hele EU møttes. Samtidig fant det over 3 180 andre arrangementer sted i EUs medlemsstater med totalt over 140 000 deltakere.

På den flerspråklig digital plattform det er rapportene fra de første panelmøtene og områdene og undertemaene valgt av innbyggerne for ytterligere informasjon:

Panel 1 – En sterkere økonomi, sosial rettferdighet og sysselsetting; utdanning, kultur, ungdom og sport; digital konvertering.

Panel 2 – Demokrati i EU; verdier og rettigheter, rettssikkerhet, sikkerhet.

Panel 3 – Klima og miljø; Helse.

Panel 4 – EU i verden; migrasjon.

Related Videos

Leave a Comment