Home » Kommisjonsforbud ville gi mer avkastning til sparerne

Kommisjonsforbud ville gi mer avkastning til sparerne

by Russell Crowe

Søker:

Status: 25.05.23 10:20


EU-kommisjonen avstår fra å forby provisjoner i den nye privatinvestorstrategien. Dette kritiserer forskerne. Studien deres viste at sparerne kunne oppnå betydelig høyere avkastning med provisjonsforbud.

Som en del av studien «The Effects of Commission Bans on Household Assets: Insights from OECD Countries», et team ledet av Prof. Dr. Steffen Sebastian, styreleder for eiendomsfinansiering og direktør ved Senter for finans ved Universitetet i Regensburg, Effektene av provisjonsforbud på megling av finansielle investeringer ble undersøkt. Resultatene er klare: Husholdningenes formue i land med provisjonsforbud økte betydelig mer enn i land uten provisjonsforbud. Forskerteamet målte avlingsforskjellen til 1,7. prosent pa Studien vakte bred interesse fra politikere og media – samtidig som den møtte hard kritikk fra finanssektoren.

I en oppdatering av studien anslår forskerne de økonomiske skadene for de berørte landene for første gang. «I hele Europa er det 375 milliarder euro i skade. Bare for Tyskland utgjør dette 98 milliarder euro – år etter år. Dette tilsvarer et tap på rundt 2.400 euro per husholdning og per år,» sier professor Sebastian. mindre ble spart gjennom et provisjonsforbud ble også fulgt «I følge våre beregninger er det ingen vesentlig påvirkning av provisjonsforbud på husholdningenes sparerente Påstanden om at det ifølge de tilgjengelige data spares mindre etter et provisjonsforbud. ” påpeker Sébastien.

Danmark, Finland, Storbritannia, Nederland, Norge, Australia og New Zealand har innført provisjonsforbud på forskjellige tidspunkter i den siste tiden, mellom 2005 (Finland) og 2019 (Australia). I disse landene har, takket være regulering, alternative betalingsmetoder (f.eks. etter konsultasjonstid eller forvaltede eiendeler) seiret.

Fremfor alt ønsker EU-kommisjonen å begrense skadevirkningene av provisjonsbasert salg av finansielle produkter gjennom ulike regelverk om åpenhet. Å stole på å forbedre åpenheten er imidlertid ineffektivt, som eksemplet med Nederland viser: 13 mislykkede endringer i forordningen om åpenhet om finansiell rådgivning gjorde det endelig klart for lovgiveren at det ikke er noen vei utenom et provisjonsforbud. «Det er uheldig at vi i Europa selvsagt også må gå den nederlandske veien. Dette koster forbrukerne en formue,» sier Sebastian.

I prinsippet kan også den tyske lovgiver alene beslutte å forby provisjoner. Men gitt motstanden i koalisjonen virker dette usannsynlig. Regensburg-forskerne setter nå sitt håp til parlamentet, ettersom strategien til detaljinvestorene fortsatt mangler å godkjennes av parlamentet og Det europeiske råd.

ANNONSE:Related Videos

Leave a Comment