Home » Kognitiv terapis far døde – fylte 100 år

Kognitiv terapis far døde – fylte 100 år

by Russell Crowe

Beck utviklet kognitiv terapi ved University of Pennsylvania på 1960-tallet. Terapi lærer pasienter å identifisere og bryte negative tankemønstre om seg selv, verden og fremtiden. Aaron Beck blir vanligvis beskrevet som faren til CBT.

Han utviklet behandlingen etter å ha oppdaget at pasientene hans ofte opplevde forvrengte negative ideer som han kalte automatiske tanker.

KBT-bahendling

Terapeutiske teknikker, som kan være både verbale og innsiktsfulle og atferdsmessige, følger et strengt format som inkluderer oppsatte mål og lekser. I tillegg til depresjon kan terapien brukes til å behandle panikkanfall, bulimi, sosial fobi, tvangslidelser og andre psykiske lidelser.

Da Beck begynte sin vitenskapelige karriere med å prøve å bevise at Sigmund Freuds psykoanalyse fungerte, endte han opp med at metodene hans gjorde sin vei og spredte seg over hele verden.

Pennen glødet

Beck har skrevet eller vært medforfatter på 25 bøker og publisert over 600 vitenskapelige artikler. Han fortsatte å være interessert i forskning gjennom årene og beholdt tittelen professor emeritus ved sitt universitet.

Til å begynne med ble metoden hans ansett som overfladisk.

– For meg er ikke dette et filosofisk spørsmål men et empirisk. Det viktigste spørsmålet angående en terapi må være om den virker. Og vi har vist at kognitiv terapi virker, sa han i et intervju med Läkartidningen 2005.

Related Videos

Leave a Comment