Home » Kirkens røtter søkelys under endagsreisekonferansen

Kirkens røtter søkelys under endagsreisekonferansen

by Liv Ullmann

Endagskonferansen «Grounded for a Purpose» kommer til Falköping på lørdag. Ved avholdelse i Kumla og Karlstad skal flere deltakere ha opplevd helbredelse og frigjøring. Initiativtaker Morgan Carlsson ser behovet for fora der Gud har mulighet til å berøre mennesker dypt.

Nyheter

Publisert kl. 13.00, 2. juni 2023

Lørdag 3. juni arrangeres konferansen «Grounded for a purpose» i konserthuset Ållebergsgymnasiet i Falköping. Bak det hele står Mission of Hope International-tjenesten til evangelisten Morgan Carlsson, sammen med den lokale Lighthouse-menigheten.

«Det er en tid i Europa hvor vi trenger mer av Guds kjærlighet og nåde. Vi trenger å oppdatere de rå åndelige tegnene til den tidlige kristne kirken,» skriver Carlsson i en Facebook-invitasjon.

– Vi ser behovet for å skape fora og steder hvor Gud har mulighet til å virkelig berøre dypt, sier han i dag i Världen.

Konferansen ble også holdt i Kumla og Karlstad tidligere i år, samt i fjor. Initiativet har blitt godt mottatt og vil bli rullet ut til flere byer i fremtiden.

Morgan Carlsson startet disse konferansene basert på det han oppfattet som et kall fra Gud, til endagskonferanser med temaet å være forankret i Kristus. Hensikten er dels å velsigne og oppmuntre lokale kristne og samarbeide med en lokal menighet, dels å lage en regional invitasjon til dagen sammen med den menigheten.

Lokale ledere er opptatt med å holde bønn for ulike områder, som er et av elementene i programmet. I tre verksteder undervises i ulike tjenestegaver. Denne gangen er det Fredric Crona og Sven Almkvist som deltar.

– Det er viktig å ha profetisk undervisning basert på Guds ord og levert med kjærlighet, på en måte som gir mennesker mulighet til å oppleve Gud mektig.

Kvelden er «gledens høytid» med forkynnelse, lovsang og forbønn. I følge Morgan Carlsson skal konferansedeltakere ha blitt helbredet og gitt profetiske foredrag. Mange skal også ha opplevd utfrielse i forbindelse med undervisning og lovsang. Dette er ikke noe han er over å se i sin tjeneste som omreisende evangelist.

– Jeg lever i dette. Jeg tror ikke på superspiritualitet, men jeg tror heller ikke på subspiritualitet. En sunn karisma er ikke så vanskelig hvis du leser Ordet.

Jeg tror ikke på superspiritualitet, men jeg tror heller ikke på subspiritualitet.

Morgan Carlson

Related Videos

Leave a Comment